“Hulpmiddelen gericht op het formuleren van concrete actiepunten om uw contentmarketing te optimaliseren”

Contentmarketing zorgt voor een frequente publicatie stroom op diverse kanalen. Ons framework is een hulpmiddel om effectief prioriteiten te stellen en uw content op een beheersbare en doelgerichte manier te publiceren. Planning, doelgerichte content creatie en het meetbaar maken van de prestaties van uw content zijn belangrijke onderdelen van dit framework. Het framework bestaat uit de contentkalender, de in te vullen Effort/ Gain matrix en een contentmarketing roadmap.

Wat levert het Contentmarketing Framework op?

Binnen het framework bieden onze specialisten handvatten die nodig zijn voor een goede en overzichtelijke implementatie van de contentmarketing strategie. Het framework draagt eraan bij dat de content creatie activiteiten die wij met u uitvoeren gericht zijn op het behalen van concrete doelen, zoals een groter bereik bij een relevant publiek, een hogere CTR, meer vertoningen van uw website en een toename van het aantal sessies op specifieke pagina’s of content items.

De contentkalender

De contentkalender is het fundament voor de planmatige uitvoering van de contentstrategie. Op deze kalender staan welke content items wanneer gepubliceerd worden en hoe deze bijdragen aan het bereiken van specifieke doelen.

Denk bij content items aan de publicatie van blogs met bepaalde onderwerpen, thematische infographics en bijvoorbeeld video’s die gepubliceerd en/ of verspreid worden. Elk item dat in de contentkalender staat wordt eventueel gerelateerd aan de Touch, Tell of Sell fase, zodat de prestaties van uw content items een zichtbare bijdrage leveren aan uw Online Marketing KPI’s en passen bij de customer journey. Gebruik eventueel onze contentkalender template om aan de slag te gaan.

De Effort/ Gain matrix

De Effort/ Gain matrix biedt een overzicht van de waarde die content items opleveren voor uw online marketing. Dit wordt binnen de matrix gerelateerd aan de mate van inspanning die nodig is voor de creatie van de content. De Effort/Gain matrix maakt duidelijk waar de prioriteiten moeten liggen voor te ontwikkelen content ten opzichte van uw online marketing doelstellingen. Content items die ‘Quick wins’ opleveren kosten weinig tijd om te ontwikkelen en zorgen voor snel resultaat. ‘Valuables’ zijn content items die meer tijd kosten om te ontwikkelen en die op lange termijn bijdragen aan bijvoorbeeld meer online bereik, leads of binnenkomende links. Content die veel tijd en/of investeringen kosten om te ontwikkelen zonder een verwachting van een duidelijk resultaat, worden gestaakt.

De contentmarketing roadmap

Het framework bestaat eveneens uit de contentmarketing roadmap. De roadmap is een overzicht van nog te ontwikkelen content gekoppeld aan het type online kanalen waarmee deze content verspreid wordt. Wij faciliteren de verspreiding van content via Social Media, email of bijvoorbeeld advertentiekanalen. Met de roadmap levert onze contentmarketing consultant een praktisch document op waarmee gemonitord wordt hoe, in welke vorm(en) en met welk doel content items verspreid worden.

Evaluatie en statusrapport van uw contentmarketing

Het evalueren van contentmarketing activiteiten vindt plaats om het resultaat van geleverde inspanningen te evalueren, nieuwe kansen te benoemen en punten van aandacht of optimalisatie te bespreken. Aangevuld met een statusrapport biedt de evaluatie u een overzicht van content items en onderwerpen die goed presteren, gepaard met concrete actiepunten om uw contentmarketing verder te optimaliseren.

De Contentmarketing diensten van OrangeValley:
Artikelen over Contentmarketing en zoekmachine optimalisatie: