“Een gebruiker toont in zijn emoties en/of gezichtsuitdrukkingen of een online bezoek al dan niet succesvol is. Door deze uiterlijke kenmerken te monitoren en te analyseren kunnen we gericht verbeteringen aanbrengen voor een nog beter presterend Web- of App-design.”

Wat is Emotie tracking?

Emotie tracking is een onderzoeksmethode die gericht is op het in kaart brengen van de emotionele reacties van het lichaam tijdens het uitvoeren van bepaalde taken. We onderzoeken deze gedragingen bij respondenten. Deze personen brengen in een onderzoeksomgeving een online bezoek aan de te onderzoeken site. Wij analyseren vervolgens welke fysieke reacties de deelnemers vertonen bij het uitvoeren van een taak en het zien of lezen van bepaalde content.

Opwinding en de verschillende vormen van stress zijn belangrijke aanwijzingen voor het onderkennen van drempels of verbeteringen in het gebruiksgemak.

Hoe werkt Emotie tracking?

Wij maken bij emotie tracking gebruik van GSR-technologie. We meten met sensoren de emotionele opwinding en het stressniveau van de participant.

Tijdens deze meting wordt de proefpersoon gevraagd om een aantal taken te verrichten. Hiermee wordt in kaart gebracht in welke mate een design of proces ongewenste emoties veroorzaakt bij de deelnemer.

Wij combineren de Emotie tracking bovendien met Facial Expression tracking.

Wat is Facial Expression tracking?

Tijdens Facial Expression tracking worden de gezichtuitdrukkingen van de participant waargenomen. Met geavanceerde software worden mimiek en gezichtsuitdrukkingen geanalyseerd en real-time vertaald naar de emoties die spelen bij de deelnemers.

Dankzij de verkregen inzichten uit Facial Expression tracking wordt onder andere duidelijk wat voor stressniveaus ontstaan tijdens het verrichten van complexe taken, zoals bijvoorbeeld het online boeken van een reis of het afsluiten van een verzekering.

Op basis van analyses adviseren onze specialisten over de manieren waarop het design aangepast kan worden om complexe taken makkelijker uitvoerbaar te maken voor gebruikers.

Gebruik Facial Expression- en Eye-Tracking voor:

  • Uniek inzicht over de mate van gebruiksvriendelijkheid van het design.
  • Het verlagen van het stressniveau bij het verrichten van ingewikkelde taken zoals het afsluiten van een verzekering en het aankopen van een reis.
  • Het bepalen van de mate van invloed van de visuele identiteit van je design op de gemoedstoestand van jouw doelgroep.
  • Het inzichtelijk maken van de emoties die opgeroepen worden tijdens het uitvoeren van specifieke taken.
  • Het valideren van (onbewust) gevoel bij de deelnemers tijdens task recordings en het ervaren van visuele prikkels zoals getoonde banners, designs en de look & feel van jouw uitingen.

Voordelen van Eye-tracking en Facial Expression tracking

  • In korte tijd diepgaand inzicht in de moeilijkheidsgraad van bepaalde taken zoals het aankopen van producten of aanmelden voor diensten.
  • Validatie van feedback die de participant geeft (vaak moeilijk om te vertellen wat je voelt).
  • Inzicht krijgen in de emoties die de usability van je website teweeg brengt bij jouw doelgroep.
  • Testen van emotional design(s) en kansen die dit biedt voor optimalisatie van conversie en het realiseren van hoger gebruiksgemak.
Usability Lab gerelateerde diensten van OrangeValley: