“Verzamel in een online vragenformulier de waardevolle feedback van bezoekers over gebruikerservaring ter optimalisatie van jouw website”

Door middel van on-site vragenlijsten biedt je de bezoekers een laagdrempelige manier om feedback te geven over de gebruikerservaring. Dit levert waardevolle inzichten op voor optimalisatie-kansen.

MarketAutomation
Statistics

Wat zijn On-Site Surveys?

Een On-site survey is een kwantitatief gebruikersonderzoek om direct kennis te verzamelen van eindgebruikers. De bezoeker deelt zijn ervaring over het gebruik van de website direct door het beantwoorden van voorgedefineerde vragen.

Onze On-Site Survey aanpak

Wij voeren drie soorten surveys uit.

1. De Visit purpose survey heeft als doel te bepalen hoeveel bezoekers daadwerkelijk een koopintentie hebben wanneer zij jouw website bezoeken, opgedeeld in desktop, tablet en mobiele bezoekers.

2. Exit surveys zijn gericht op de bezoekers die de website (dreigen te) verlaten. Zij krijgen de kans om net voorafgaand aan het verlaten van de website te vertellen waarom zij niet overgaan tot een aankoop of verder bezoek. Het Exit Survey biedt inzicht in mogelijke twijfels en openstaande vragen die bezoekers hebben, alvorens zij de website verlaten.

3. Buyer surveys zijn gericht op klanten die net het oriëntatie- een koopproces succesvol hebben doorlopen. Door drie vragen te stellen op de bedankt-pagina, verkrijgen wij inzicht over de eventuele laatste twijfels van bezoekers, de redenen waarom ze toch tot aankoop zijn overgegaan en wat zij eventueel lastig vonden tijdens de customer journey.

Marketing
marketing-data

Wat leveren onze On-Site surveys op?

We delen alle inzichten uit de on-site surveys, zodat je direct een overzicht hebt van de kansen om de conversie te optimaliseren en om de dialoog met jouw doelgroep te verbeteren. On-Site surveys bieden zodoende een zeer kwalitatieve informatiebron om de bezoekerservaring sterk te verbeteren en om nieuwe hypotheses en testideeën te verzamelen.

Conversie Optimalisatie diensten van OrangeValley:
Artikelen over Conversie Optimalisatie van OrangeValley specialisten:

Vragen? Neem contact op