De derde fase in het conversie optimalisatie proces is een iteratief proces. De actielijst die volgt uit de analyse fase wordt geprioriteerd met behulp van de effort / gain matrix. Hier wordt een planning bij gemaakt. Echter, deze actielijst wordt constant bijgevuld en eventueel kan de planning daar ook op aangepast worden. Er blijven nieuwe ideeën voor testen komen, wat dit proces niet eenmalig maakt.

 

SEOaanpak
Data-team

Onderverdeling fixes en experimenten

Nadat alle verbetervoorstellen zijn gedaan, wordt er bepaald welke actiepunten direct doorgevoerd kunnen worden en welke actiepunten eerst getest moeten worden. Er wordt een verdeling gemaakt in fixes en experimenten. Een fix wordt direct doorgevoerd en kan onderbouwd worden door best practices en/of fundamentals. Een experiment zal eerst nog getoetst moeten worden op het rendement, voordat deze kan worden doorgevoerd.

 

Prioritering aan de hand van effort / gain matrix

Alle verbeteringsvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van een effort en gain inschaling. De effort wordt bepaald door de hoeveelheid inspanning en tijd die de verbetering gaat kosten. De gain is de mate van potentie van het actiepunt. De verhouding hiervan bepaalt de prioritering van de verbeteringen. Een actiepunt dat weinig tijd kost en veel oplevert wordt logischer wijs eerder opgepakt dan een actiepunt dat veel tijd kost en weinig oplevert. Deze prioritering is overzichtelijk terug te zien in een effort en gain matrix. Deze is voor u inzichtelijk voor zowel de fixes als de experimenten. Er is onderscheid in 4 type verbeteringsvoorstellen. (zie afbeelding)

effortgainmatrix

marketing-data
Planning

Planning op basis van effort / gain matrix

Met de input uit de effort / gain matrix krijgt u een planning waarbij de actiepunten op de volgende manier ingepland zijn:

 1. High potentials
 2. Quick wins
 3. Valuables

De actiepunten die geplot zijn in “On hold” worden voorlopig niet opgepakt. Deze leveren te weinig op ten opzichte van wat deze opleveren. Samen met u nemen we deze lijst 1x maand door om alle irrelevante punten te schrappen.

 

Uitvoer van testen

Wanneer er een actiepunt aangepakt wordt start er direct een nieuw proces, namelijk het uitvoerproces. Hierin bevinden zich de volgende 3 fases:

 1. Opzetten
  • 1. Analyse
  • 2. Hypothese
 2. Uitvoeren
  • 1. Wireframe & design (optioneel)
  • 2. Test inrichten
 3. Evalueren
  • 1. Monitoren
  • 2. Evalueren
  • 3. Delen met organisatie
Statistics

Vragen? Neem contact op