Website foto 11 – 2019

Conversie Optimalisatie – Strategie

Calender
Goal

Business goal

In de eerste fase van conversieoptimalisatie is het belangrijk om uw business goal helder te hebben. Wat zijn de doelstellingen met betrekking tot de website? Het business goal bepaalt mede de focus van het conversie optimalisatie proces. Vb: Hogere orderwaarde bij een online kledingwinkel.

 

Doel van de bezoeker

Bij conversie optimalisatie staat uw bezoeker centraal. Door de bezoeker centraal te stellen, kunnen er verbetervoorstellen gedaan worden die passen bij uw bezoeker. Aan de hand van de volgende vragen krijgt u inzicht in (de wensen van) uw bezoeker.

  1. Wat is het doel van de bezoeker?
  2. Welke vragen heeft hij op dat moment?
  3. Welke actie wil ik als bedrijf dat hij doet?
  4. Welke drempels en angsten kan ik daarvoor weghalen?
  5. Hoe kan ik hem motiveren?

bezoeker centraal stellen

 

Search
MarketAutomation

Randvoorwaarden

Ten slotte zijn er nog een aantal randvoorwaarden ten behoeve van conversieoptimalisatie.

Hierin faciliteren wij én ondersteunen wij. Het gaat hierbij om de aanwezigheid van:

  • Webanalyse pakket en de juiste inrichting hiervan;
  • Strategische en operationele dashboards;
  • Testing tool;
  • Specialist conversie / webanalyse (intern danwel extern);
  • Interne specialist met kennis van de markt, doelgroep en producten.

Vragen? Neem contact op