“Kwalitatief onderzoek om de user experience en je conversie te optimaliseren”

Usability testing geeft je de mogelijkheid om vergaand inzicht te krijgen in gebruikerservaringen en om gedrag tijdens een website bezoek te analyseren. Begrijpen bezoekers jouw waardepropositie? Wat vinden zij lastig en wat zijn bekende knelpunten op je product pagina, of verwachtingen van bezoekers. En hoe ervaren zij je site daadwerkelijk?

Wat is Usability Testing?

Tijdens een usability onderzoek wordt een aantal mensen dat binnen jouw doelgroep valt uitgenodigd voor een interview. Ook wordt hen gevraagd om specifieke taken uit te voeren op je website. Door deze methode wordt de gedachtegang en interpretatie van de gebruiker ten opzichte van de website in kaart gebracht. Deze vorm van kwalitatief gebruikersonderzoek geeft een kijkje in de belevingswereld van de gebruiker en daarmee in conversie optimalisatie kansen.

Wat levert Usability Testing op?

Gebruik interviews om inzichten te krijgen voor een nieuw te ontwikkelen pagina en/of om nieuwe relevante marketingkanalen en conversie optimalisaties te ontdekken. Op basis van interviews is het eveneens mogelijk relevante proposities te testen.

Onze specialisten kijken en luisteren tijdens het onderzoek live mee, om belangrijke informatie te vergaren over gedrag en de gebruikerservaring.

Na het uitvoeren van de onderzoeken bundelen wij alle inzichten samen met resultaten van andere kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Vanuit deze onderzoeken stellen wij realistische hypotheses op voor uit te voeren A/B-tests en geven wij concreet advies voor kansrijke verbetering voor je website.

Conversie Optimalisatie diensten van OrangeValley:
Artikelen over Conversie Optimalisatie van OrangeValley specialisten: