Website foto 11 – 2019

Strategie Advisering & Ondersteuning

Hoe brengen we in de veelheid van online marketingactiviteiten focus aan. Waarop gaan we op de kortere en langere termijn bijsturen. Als de bedrijfsdoelstellingen veranderen, of de markt verandert (bijv door toenemende concurrentie, hoe sturen we dan bij.

Het vertrekpunt is de samen opgestelde online strategie of een verkorte versie d.m.v. een strategiesessie.

Liggen we op koers voor het behalen van de doelstellingen? Wat is er aan digital marketing middelen, activiteiten of IT nodig voor een beter resultaat?

Het resultaat van Strategie advisering & ondersteuning is dat je de meeste waarde haalt uit de digital marketing investering.