Website foto 11 – 2019

Strategisch plan

Het strategisch plan is de uitwerking van de bedrijfs- en marketingdoelen op korte- en lange termijn. Ook bevat het de projecten of programma’s die beschrijven wat gedaan moet worden om de doelen te bereiken. Tot slot wordt beschreven welke budgetten en resources er betreffende periode/jaar nodig zijn voor het behalen van de jaardoelstellingen.

De basis van het Strategisch plan vormt een strategische briefing. Nadat deze is ingevuld, bespreken we de inhoud. Hierbij is het doel om de doelstellingen helder te krijgen, jullie business en digital marketing situatie goed te begrijpen. Na deze intake, weten we wat er nodig is om te komen tot een goede strategie. Aanvullende analyses waaronder Data-driven persona’s en Customer journey mapping geven bruikbare inzichten welke essentieel zijn voor het bepalen van digital marketing programma’s. Deze programma’s bevatten de activiteiten die we samen met jullie kunnen verrichten om jullie doelstellingen te behalen. 

Met een volledig uitgewerkt strategisch plan weet je zeker dat je de juiste activiteiten hebt bepaald voor de digital marketingafdeling. Ook heb je een gefaseerde planning in tijd en weet je welke budgetten en resources er nodig zijn. 

Meerwaarde van het Strategisch plan

Als resultaat krijg je een digitale strategie die naadloos aansluit op de situatie en doelen van jouw organisatie. Dit strategisch plan vormt de basis voor de verdere werkzaamheden die OrangeValley voor jouw organisatie uitvoert. Strategisch advies & ondersteuning vanuit OrangeValley draagt er vervolgens aan bij dat we doelgericht toewerken naar het eerste succes.