Website foto 11 – 2019
Nieuws

De cookiewet wordt aangepast

OrangeValley
Door OrangeValley op 21 december 2012
Leestijd 4 minuten

 

Dat de cookiewet veel stof heeft doen opwaaien in 2012 is duidelijk, maar door de recente ontwikkelingen zal in 2013 de wetgeving nog zeker één belangrijk thema blijven. Minister Kamp (Economische Zaken) heeft namelijk op 6 december j.l. aangekondigd de cookiewet aan te passen.

Met de aanpassing wordt het verzamelen van geanonimiseerde data voor webanalyse en onderzoeksdoeleinden buiten de toestemmingsvereisten geplaatst. Betekent dit dat software als Google Analytics nu buiten de cookiewet valt? Dat valt nog te bezien.

Analytics binnen de cookiewet

Onder de huidige wet is het zo dat websites alleen functionele cookies mogen plaatsen zonder toestemming. Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de site. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cookies voor het bijhouden van de inhoud van winkelmandjes bij webwinkels. Mits de informatie niet met derden gedeeld wordt, mogen websites, volgens de aanpassing op de cookiewet, zonder expliciete toestemming cookies plaatsen ten behoeve van het anoniem verzamelen van gegevens over websitestatistieken.

Dit laat Kamp recent weten in een brief aan de Tweede Kamer (PDF). Deze aanpassing van de cookiewet door Minister Kamp volgt na een voorstel van Kamerlid Kees Verhoeven (D66).

Totstandkoming van de aanpassing

Na overleg met toezichthouder OPTA heeft de Minister geconcludeerd dat websitestatistieken geen negatieve gevolgen hebben voor de privacy van bezoekers als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Wat deze voorwaarden exact zijn, valt niet direct op te maken uit de brief van de Minister aan de Tweede Kamer.

De wijziging van de cookiewet zal binnenkort door de OPTA nader worden uitgewerkt. Het is dus wachten op de uitwerking van de OPTA alvorens er iets concreets gezegd kan worden over het effect van de aanpassing.

Onderzoeksuitsluiting

De voorgestelde aanpassing van de cookiewet zorgt ervoor dat de telecomwet op één lijn komt met andere privacybeschermendewetgeving binnen Nederland, waarin het verzamelen van gegevens voor (anoniem) onderzoek in veel gevallen is toegestaan (eveneens indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan). Hiermee wordt direct ook veel onduidelijkheid in de huidige wetgeving weggenomen.

Toch heeft ook deze voorgestelde aanpassing invloed op de online marketing én, afhankelijk van de formulering die uiteindelijk wordt gekozen, kunnen nieuwe grijze gebieden ontstaan.

Effect op de online marketing

Het meest voor de hand liggende effect op de online marketing is dat je als organisatie webanalyse kan inzetten zonder expliciet toestemming. Hierdoor zal de data niet worden beperkt tot mensen die de cookies accepteren en zo kan je als webanalist dus beschikken over een representatieve dataset. Extrapoleren is dan niet langer nodig en analyses over deze uitkomsten kennen een grotere betrouwbaarheid.

Toch zal naar verwachting dit bericht niet enkel positief worden ontvangen. Met name affiliate marketing, display advertisement en behavioral targeting verliezen door deze wijziging een sterk argument om over te gaan tot het opnemen van een melding op de website en het sturen op optimale opt-in van de cookiewet.

Het inzicht vanuit webanalyse zal namelijk ook zonder toestemming beschikbaar zijn. Organisaties zouden ervoor kunnen kiezen bij andere systemen de bezoeker niet langer om toestemming te vragen. Of dat een optimale situatie oplevert valt uiteraard te bezien.

Nieuwe grijze gebieden

Ondanks het feit dat de aanpassing van de wet, zoals door de Minister omschreven in de brief, voor veel duidelijkheid zorgt, ontstaan er ook weer vragen. Eén van de belangrijkste vragen is hoe de Minister “delen met derden” bedoelt en hoe dit uiteindelijk wordt geformuleerd in de wet.

Gelukkig geeft Kees Verhoeven via Twitter zelf al aan dat het gebruikmaken van de optie om gegevens niet te delen met Google voldoende is om Google Analytics te gebruiken als first-party analytics (waarvoor dus geen toestemming hoeft te worden gevraagd).

Toch zijn er nog voldoende andere scenario’s denkbaar waarover nu nog onduidelijkheid bestaat. Zo kun je jezelf afvragen of er toestemming gevraagd dient te worden voor Google Analytics als de optie wordt gebruikt om data vanuit Google Analytics te delen met een eigen Google Adwords account. En wat als deze koppeling niet enkel wordt gebruikt voor statistieken, maar ook voor remarketing? Of in de data wordt verreikt vanuit een backoffice systeem, zoals binnen Google’s “universal analytics” update mogelijk wordt.

Uit de brief blijkt nog onvoldoende hoe de Minister dit soort uitzonderingssituaties ziet. Daarom is de manier waarop de uiteindelijke afbakening van de bepaling “als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden” wordt omschreven, van groot belang. Een grote kans voor de lobby vanuit de brancheorganisaties en andere stakeholders.

Wat betekent dit voor u?

Benieuwd naar welke invloed deze aanpassing zal hebben op uw onderneming of hoe u dient om te gaan met de veranderingen in de cookiewetgeving?

Neem dan contact op met onze specialisten.