“Structurele hulp bij het optimaliseren van uw Zoekmachine Advertentie-activiteiten”

Wij werken continu aan het optimaliseren en uitbreiden van uw SEA campagnes waarbij de focus ligt op het sturen van activiteiten door gezamenlijk opgestelde doelen en KPI’s. Wij delen uw campagnes op in de verschillende fases van de customer journey, waardoor wij gerichter optimaliseren en relevantie bieden aan uw doelgroep.

Structureel Zoekmachine Adverteren met onze aanpak

De hulpmiddelen, techniek en implementatiewijze van zoekmachine advertenties veranderen regelmatig. Wanneer nieuwe tools, hulpmiddelen of kansen ontstaan, bijvoorbeeld door nieuwe features of beta-versies die beschikbaar worden, beoordelen wij of dit voor uw campagnes relevant is en of implementatie waardevol is. Op deze manier adviseren, begeleiden en trainen wij wanneer gewenst uw organisatie om snel in te spelen op nieuwe Search Engine Advertising mogelijkheden. Door onze inzichten en actuele veranderingen binnen SEA toepassingen te delen met uw organisatie, verhogen wij het kennisniveau omtrent SEA. Wij monitoren continu het rendement dat uitgevoerde SEA activiteiten opleveren. Zo analyseren wij welke activiteiten succesvol zijn en bepalen wij of activiteiten eventueel bijgesteld moeten worden. De resultaten hiervan rapporteren wij maandelijks, waardoor uw SEA activiteiten structureel verbeterd worden.

Zoekmachine Adverteren binnen het maturity model

Zoekmachine adverteren gaat niet alleen om zoekwoorden, advertentieteksten en CPC biedingen. Het wordt steeds belangrijker om doelgroepen centraal te stellen en campagne management te automatiseren. Door de technische en doelgroepgerichte basis op orde te hebben kan een succesvol SEA-optimalisatie traject gestart worden waarbij zoekmachine advertentie campagne management geautomatiseerd wordt en uw doelgroepen centraal komen te staan.

Zoekmachine Adverteren en het maturity model

Zoekmachine Adverteren en het maturity model

SEA kan vrijwel op elk niveau van het online maturity model benut worden. De niveaus bepalen welke doelstellingen geformuleerd worden en welke meetmethodes toegepast moeten worden die passen bij de volwassenheid van uw online marketing organisatie. Naarmate de volwassenheid van uw bedrijfsorganisatie toeneemt, groeit de effectiviteit om beter in te spelen op de Customer Journey door middel van SEA en andere online marketing activiteiten.

Wanneer bijvoorbeeld het meetbaar maken van het effect van uw zoekmachine advertentie-inspanningen een uitdaging vormt, focussen wij ons op het verhogen van de zichtbaarheid van uw product, merk of dienst en het verhogen van het aantal website bezoekers. Daarnaast begeleiden wij u en bieden wij ondersteuning bij de implementatie van meetinstrumenten. Zodra u inzicht heeft in wat uw SEA-activiteiten betekenen voor het aantal conversies op uw website, wordt het beter inspelen op de informatiebehoefte en customer journey van uw doelgroep met SEA mogelijk. Met onze kennis en ervaring bieden wij op deze manier binnen elk niveau advies, begeleiding en ondersteuning op het gebied van uw zoekmachine advertentie-activiteiten en online marketing.

De Zoekmachine Adverteren (SEA) diensten van OrangeValley

Artikelen van OrangeValley over zoekmachine adverteren: