Bij OrangeValley weten we hoe belangrijk online adverteren voor je business is, ook voor mobiele gebruikers. Gevonden worden door potentiële klanten in de gehele customer journey – waarvan mobile een steeds groter aandeel krijgt – is een onmisbaar onderdeel geworden van je SEA en Display succes.

Google verwacht dat begin 2016 het aandeel van zoekopdrachten op mobiele apparaten zal stijgen naar 40% van het totale aantal zoekopdrachten en daarmee op gelijke hoogte komt met het aandeel van de zoekopdrachten op desktop.

Het aandeel van zoekopdrachten op tablets zal rond de 20% blijven.

Mobile Advertising aanpak

1. Strategie

In de eerste stap wordt middels een mobile maturity level inschaling bepaald hoe ‘mobile ready’ je website op dit moment is. Aan de hand deze analyse wordt in kaart gebracht welke punten al in orde zijn en welke punten nog verbeterd of aangepast moeten worden.

Aan het einde van deze fase heb je inzicht in de aandachtspunten die op jou van toepassing zijn.

2. Analyse

In deze fase worden je huidige (SEA) campagnes geanalyseerd om een beeld te krijgen of je campagnes actief zijn op mobiel zijn en hoe deze zijn ingericht.

Daarnaast analyseren we ook de display advertising inzet van je mobiele campagnes.

Aan de hand van een mobile advertising scan krijg je inzicht op welke punten de campagnes nog aangepast en of verbeterd moeten worden voordat er “succesvol” op mobiel geadverteerd kan worden.

Het resultaat van deze analyse fase is overzicht van de punten die voor het adverteren op mobiel nog opgezet/ verbeterd moeten worden.

3. Realisatie

In de derde stap worden de (SEA en display) campagnes geoptimaliseerd om op mobiel te gaan adverteren. De SEA specialisten van OrangeValley zullen de campagnes opzetten/ inrichten in overleg met de opdrachtgever.

Het resultaat van deze fase is dat de campagnes optimaal zijn ingericht om zo succesvol mogelijk op mobiel te gaan adverteren.

4. Rendementsmeting

In de vierde stap monitoren we wat de resultaten zijn van de mobiele campagnes en zullen de campagnes doorlopen worden geoptimaliseerd.

Het resultaat is een maandelijkse rapportage met o.a. de mobiele resultaten en actielijst met kansen om de mobiele resultaten te verbeteren.