De oriënterende bezoeker wordt steeds belangrijker. In dit artikel gaan wij in op een aantal best practices om de oriënterende bezoeker via zoekmachine marketing te bereiken. In onze visie is het erg rendabel om zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij het aankoopproces van de consument. Deze oriënterende bezoeker lijkt niet interessant omdat deze niet direct converteert tot een boe- king maar schijn bedriegt blijkt vaak uit nadere webanalyse. Zoekmachinemarketing is een zeer sterk mar- ketinginstrument om de oriënterende bezoeker te bena- deren. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 60% in de ori- entatiefase als eerste middel een zoekmachine (lees: Google) gebruikt om zich te oriënteren. Een aantal tech- nologische ontwikkelingen maakt het juist extra interes- sant om ook gericht te gaan werken aan het bereiken van de oriënterende bezoeker. Niet direct maar in een later stadium wordt deze alsnog van bezoeker geconverteerd naar een boeker. In dit artikel behandelen we een aantal methodes en technieken. In dit artikel behandelen we een aantal methodes en technieken.
(meer…)