Wijziging Google Grants reglementen

Google heeft op donderdag 13 juni een grote wijziging aangebracht in de reglementen van Google Grants accounts. Deze wijziging kan een zeer grote impact hebben op uw Google Grants campagnes met als gevolg dat uw online marketing kosten aanzienlijk stijgen.

De wijziging houdt het volgende in:

Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om meerdere domeinen te targeten in uw Google Grants account. U dient er voor 1 juli voor te zorgen dat u nog maar één domein target in uw Google Grants account. Indien u dit niet doet maakt u kans om uit het Google Grants programma te worden verwijderd. Wanneer u als stichting of goed doel wordt verwijderd uit het Google Grants programma moet u de advertentiekosten via uw eigen organisatie te betalen.

Praktijkvoorbeeld Google Grants

We zullen de wijziging in het beleid uitleggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld:

Uw stichting of goed doel heeft als belangrijkste domein www.goeddoel.nl (dit is het domein waar u een Google Grants aanvraag op heeft gedaan). U heeft een Google Grants campagne waarin u de url www.goeddoel.nl en dieper liggende pagina’s op dat domein target. Binnen ditzelfde account heeft u nog een aantal andere campagnes voor andere websites die onder uw organisatie vallen bijvoorbeeld www.reddeberen.nl en het domein www.goededoelencadeau.nl.

Wanneer u binnen uw Google Grants account campagnes heeft voor andere domeinen dan het domein www.goeddoel.nl (zoals hierboven beschreven) dient u uw Google Grants account voor 1 juli aan te passen.

Impact wijziging:

Indien u niet ingrijpt in uw Google Grants account loopt uw organisatie de volgende twee gevaren:

  1. Verwijdering uit het Google Grants programma
  2. Betalen advertentiebudget via eigen budget

Actie ondernemen:

U dient voor 1 juli actie te ondernemen in uw Grants account zodat u geen risico loopt op bovenstaande gevaren. OrangeValley werkt sinds 13 juni voor diverse goede doelen opdrachtgevers aan een strategie om in te spelen op deze wijziging zonder dat dit ten koste gaat van de resultaten.

Lees hier voor meer informatie vanuit Google, of neem contact op met ons