Alle digital marketing activiteiten erop gericht om jouw business doelen te realiseren.

Een goede digitale strategie bepaalt de juiste mix van digital marketing activiteiten om jouw business doelstellingen te realiseren. Vanuit een heldere business case worden bestaande online marketingactiviteiten bijgestuurd en nieuwe initiatieven voorgesteld.

Definiëren business case

Tijdens het uitwerken van de online strategie wordt een heldere rendements berekening gemaakt op basis van beschikbare marktinformatie. Samen met de opdrachtgever kijken we vervolgens naar haalbare en uitdagende doelstellingen binnen de organisatie.

Opstellen online marketingplan

Op basis van de online doelstellingen en ons Online Maturity Model bepalen we de juiste mix van online marketing activiteiten. We bepalen via welke (online)kanalen we de doelgroepen bereiken en hoe we zorgen voor de verleiding bij jouw doelgroep.

Implementatie Online Strategie

We adviseren, begeleiden en realiseren in overzichtelijke fases jouw online strategie. We trainen jouw medewerkers en monitoren de activiteiten van de medewerkers die invloed hebben op jullie digitale performance. De doelstellingen van jouw organisatie worden vertaald naar heldere KPI’s die onze webanalisten meetbaar maken. Zo kunnen we op dagbasis zien hoe de verschillende online marketing activiteiten performen en deze activiteiten gericht bijsturen.

Monitoring en Rapportage

De performance van de verschillende online marketing activiteiten wordt gemeten en met gerichte acties verder geoptimaliseerd. Resultaten worden in periodieke rapportages met je gedeeld.

Optimale inzet van Online strategie

Op basis van het Online Maturity Model bepalen we, afhankelijk van de ambitie en het volwassenheidsniveau van de organisatie, de juiste mix van online marketing activiteiten. Eenmalig, periodiek of continu monitoren we de juiste (uitvoering van de) online strategie en sturen de activiteiten waar nodig bij.

OrangeValley is al jaren een toonaangevende speler en heeft in een groot aantal branches succesvolle online marketing strategieën gerealiseerd. Een aantal successen zijn uitgewerkt in cases op de site van OrangeValley. We worden steeds uitgedaagd om grensverleggende resultaten te bereiken.

Jaarlijks staan we in de Top 5 van het Emerce onderzoek naar toonaangevende Site Statistics & Optimalisatie bureaus in Nederland.

Digitale Strategie diensten

Strategisch plan

Het strategisch plan is de uitwerking van de bedrijfs- en marketingdoelen op korte- en lange termijn. Ook bevat het de...

Meer informatie

Customer Journey Mapping

Inzicht in de customer journey is cruciaal om succesvol digital marketing te bedrijven. Om de customer journey in kaart te...

Meer informatie

Strategiesessie

De strategiesessie is een eerste verkenning van de uitdagingen waarvoor je als digital marketing verantwoordelijk bent. In een interactieve sessie...

Meer informatie

Strategie Advisering & Ondersteuning

"Altijd toegang tot de expertise van een digital marketing strateeg voor advies en ondersteuning" Met Strategie advisering & ondersteuning krijg...

Meer informatie

Data-driven persona

"Data-driven persona’s helpen bij het verkrijgen van inzicht in de gebruikers en hoe zij zich gedragen, zonder aannames te doen."...

Meer informatie