“Alle online marketing activiteiten erop gericht om uw businessdoelen te realiseren.”

Een goede online strategie bepaalt de juiste mix van online marketing activiteiten om uw businessdoelstellingen te realiseren. Vanuit een heldere business case worden bestaande online marketingactiviteiten bijgestuurd en nieuwe initiatieven voorgesteld.

Definiëren business case

Tijdens het uitwerken van de online strategie wordt een heldere rendements berekening gemaakt op basis van beschikbare marktinformatie. Samen met de opdrachtgever kijken we vervolgens naar haalbare en uitdagende doelstellingen binnen de organisatie.

Opstellen online marketingplan

Op basis van de online doelstellingen en ons Online Maturity Model bepalen we de juiste mix van online marketing activiteiten. We bepalen via welke (online)kanalen we de doelgroepen bereiken en hoe we zorgen voor de verleiding bij uw doelgroep.

Implementatie Online Strategie

We adviseren, begeleiden en realiseren in overzichtelijke fases uw online strategie. We trainen uw medewerkers en monitoren de activiteiten van bijvoorbeeld uw webbouwer. Uw doelstellingen worden vertaald naar heldere KPI’s die onze webanalisten meetbaar maken. Zo kunnen we op dagbasis zien hoe de verschillende online marketing activiteiten performen en deze activiteiten gericht bijsturen.

Monitoring en Rapportage

De performance van de verschillende online marketing activiteiten wordt gemeten en met gerichte acties verder geoptimaliseerd. Resultaten worden in periodieke rapportages met u gedeeld.

Optimale inzet van Online strategie

Op basis van het Online Maturity Model bepalen we, afhankelijk van de ambitie en het volwassenheidsniveau van de organisatie, de juiste mix van online marketing activiteiten. Eenmalig, periodiek of continu monitoren we de juiste (uitvoering van de) online strategie en sturen de activiteiten waar nodig bij.

OrangeValley is al jaren een toonaangevende speler en heeft in een groot aantal branches succesvolle online marketing strategieën gerealiseerd. Een aantal successen zijn uitgewerkt in cases op de site van OrangeValley. We worden steeds uitgedaagd om grensverleggende resultaten te bereiken.

Jaarlijks staan we in de Top 5 van het Emerce onderzoek naar toonaangevende Site Statistics & Optimalisatie bureaus in Nederland.