De strategiesessie is een eerste verkenning van de uitdagingen waarvoor je als digital marketing verantwoordelijk bent.

In een interactieve sessie bij jou op locatie gaan de digital strategen aan de slag met het in kaart brengen van jullie bedrijfsdoelstellingen. Wat is het bestaansrecht van de organisatie en welke ambities heeft de organisatie waarvoor je werkt? Met deze inzichten als achtergrond, maken we de doorvertaling naar digital marketing doelen. In hoeverre lukt het jou en en jouw team om deze doelstellingen te realiseren?

De strategiesessie is het vertrekpunt voor alle digital marketing activiteiten. Door tijd te nemen voor het opnieuw uitwerken van de ‘stip op de horizon’, besparen we later in onze samenwerking veel tijd en budget met de strategische executie. 

Als eindresultaat krijg je het volgende opgeleverd:

  • de uitwerking van bedrijfsdoelstellingen,
  • de doorvertaling naar jouw (digital) marketing doelstellingen. 

Naar aanleiding van de strategiesessie volgt een strategisch plan. Het strategisch plan vertaalt je doel en doelstellingen door naar wat ervoor nodig is om deze te behalen. In dit plan wordt naast het doel en de doelstelling(en) ook gekeken naar de doelgroep, de klantreis, de resources en het budget en een (jaar)planning om gefaseerd het plan te realiseren.