Uitdaging

De Dierenbescherming is in Nederland de grootste organisatie die opkomt voor de belangen van dieren. In Nederland telt de achterban van de Dierenbescherming bijna 200.000 mensen. Dit is onderverdeeld in leden, donateurs en vrijwilligers.

Klantvraag

De Dierenbescherming gebruikt sinds juli 2010 Google Grants voor het genereren van meer donaties en giften. Ondanks veel inzet en moeite wordt er geen optimaal rendement behaald uit het bestaande Google Grants account. De maandelijks AdSpend in het Google Grants account is gemiddeld $ 3.000 terwijl er een kosteloos budget van $ 10.000 beschikbaar is.

De Dierenbescherming heeft OrangeValley gevraagd om het rendement van online adverteren te verhogen, door het optimaal inzetten van het beschikbare Google Grants budget en het verhogen van het conversiepercentage.

Aanpak

Om het beschikbare Google Grants budget optimaal in te zetten hebben we tijdens een gezamenlijke strategiemeeting met de Dierenbescherming bepaald wat de succesfactoren zijn voor online campagnes. Aan de hand van deze strategiemeeting hebben we op maat een aanpak gedefinieerd, gebaseerd op specifieke zoekwoorden en meetdoelen.

De zoekwoorden hebben wij volledig volgens de richtlijnen van Google Grants ingericht. Te denken valt aan eigen merknaam, donaties & giften, thema’s en nieuws campagnes. We hebben Google Analytics ingezet om in kaart te brengen of bezoekers overgaan tot een donatie, het inschrijven op een nieuwsbrief en andere conversiedoelen.

Door maandelijks het Google Grants account te optimaliseren en te richten op kwalitatief verkeer wordt Google AdWords nu optimaal ingezet voor het werven van nieuwe leden en donaties. Het gerichter inzetten van de budgetten en het optimaliseren van de campagnes heeft ertoe geleid dat het maandelijkse budget optimaal wordt ingezet. Dankzij de inzichten die we verkrijgen uit onze analyses kunnen wij bijgesturen op bepalende aspecten als techniek, functionaliteit, usability en persuasion.

Resultaat

Door de juiste inzet van Google Grants en Google Analytics en maandelijkse optimalisatie door OrangeValley is de kwaliteitsscore in het Google Grants account verbeterd, de Cost Per Click (CPC) in het AdWords account gedaald met 30% en het conversiepercentage is gestegen met 120%. Daardoor is het aantal bezoekers aanzienlijk gestegen.

Nu Google Grants optimaal wordt ingezet is het aantal bezoekers op de website gestegen. Omdat we inzicht hebben in het gedrag van de bezoekers kunnen we de bezoekers beter sturen naar conversiedoelen. Er worden meer mensen lid van de Dierenbescherming dan voorheen en het aantal donaties is gestegen.

Onze aanpak  heeft er na vier maanden toe geleid dat de resultaten goed genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een Google Grants Pro account. OrangeValley heeft ondersteund bij de aanvraag van dit account. Door de positieve beoordeling van Google heeft de Dierenbescherming nu maandelijks een budget beschikbaar ter waarde van $ 40.000. Het bereik bij de doelgroep; leden; donateurs en vrijwilligers stijgt met dit extra budget enorm.