TP Vision is een belangrijke, internationale speler op het gebied van consumentenelektronica in de wereld van audiovisueel & digitaal entertainment. TP Vision concentreert zich op de ontwikkeling, productie en marketing van tv-toestellen van Philips (Europa, Rusland, Midden-Oosten, Zuid-Amerika, India en geselecteerde landen in Azië-Pacific) en Philips audioproducten (global).

OrangeValley is partner van TP Vision en ondersteunt het bedrijf in de realisatie van hun doelstellingen met behulp van Digital Advertising, SEO, Customer Experience Optimization, Data Analytics en Dashboarding.

Uitdaging

TP Vision heeft OrangeValley gevraagd om te ondersteunen bij de introductie van hun nieuwe OLED+ categorie televisie. De campagnedoelstelling waar TP Vision primair op wilde sturen was als volgt:

“Creëer awareness en consideration voor de nieuwe OLED+ categorie met als secundair doel een focus op retailer click-outs.”

De doelstelling van de campagne was gericht op de volgende doelgroep; “Hoogopgeleide mannen en vrouwen tussen de 24 en 45 jaar, met interesse in gadgets en technologie”. De landen waar de campagne op gericht was zijn Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Zweden en Denemarken.

Vanuit OrangeValley is gewerkt met een aanpak bestaande uit vier onderdelen: Display Advertising, Social Advertising, Video Advertising en Search. De werkzaamheden op het gebied van Social Advertising hebben de grootste impact gehad en staan in deze case centraal.

Aanpak

Strategie
OrangeValley heeft TP Vision geadviseerd om vanuit de volgende strategie te werk te gaan: Activeer de doelgroep met videoadvertenties om zo awareness te creëren en volg dit op met informatieve advertenties, zoals canvasadvertenties, om USP’s van het product uit te lichten. Converteer ten slotte de doelgroep met linkadvertenties in de retargeting-fase.”

Wie?
Met de lancering van de OLED + TV wilde TP vision zich richten op hoogopgeleide mannen en vrouwen tussen de 24 en 45 jaar met een interesse in technologie en gadgets. Woonachtig in één van de zes landen waar de campagne op gericht is. Om deze doelgroep te bereiken is besloten om primair via Facebook te adverteren. Op het moment dat de campagne plaatsvond was 89% van de doelgroep namelijk een actieve Facebook gebruiker. Daarnaast voorziet het Facebook platform in gedrags- en interessegegevens. Door bepaalde interessegegevens aan de categorie ‘technologie en gadgets’ toe te voegen, is het mogelijk om de doelgroep verder te specificeren.

Hoe?
Nadat de strategie en het primaire kanaal zijn bepaald, is vervolgens gekeken hoe er awareness voor de nieuwe OLED+ categorie tv’s gecreëerd kon worden. Om deze awareness te creëren was het van belang dat het publiek met een bepaalde frequentie werd bereikt. Op deze manier kan de campagne werkelijk impact hebben op de doelgroep. In overleg met Facebook is gekozen voor het aankooptype ‘Bereik & Frequentie’. Een belangrijk voordeel van dit specifieke aankooptype is de voorspelbaarheid van het aantal mensen dat zal worden bereikt en met welke frequentie. Omdat we het belangrijk vonden om ons niet alleen te richten op het bereiken van een grote hoeveelheid mensen, maar ook op kwaliteit, hebben we ervoor gekozen de campagne te optimaliseren voor conversies. In dit geval is een conversie een click-out naar de winkelier via de website.

Wat?
Nadat het raamwerk van de campagne was vastgesteld, hebben we bepaald hoe een maximale impact binnen de doelgroep gegarandeerd kon worden. Een essentieel onderdeel hiervan is de boodschap en het verhaal dat via advertenties wordt verteld afstemmen op de doelgroep. Om een ​​maximale impact te garanderen is er gebruik gemaakt van ad sequence waarbij een reeks advertenties elkaar opvolgen. Op deze manier hebben we geprobeerd het verhaal en de meerwaarde van de OLED+ TV volledig over te brengen. Hiervoor zijn verschillende advertentietypen gebruikt, waaronder: Stories, Canvas ads, Carousel ads (video and static) en Link ads.

Ads TP Vision | OrangeValley

Resultaat

Het primaire doel van de campagne was om awareness te creëren bij de doelgroep. Door dit publiek met een bepaalde boodschap tegen een bepaalde frequentie te bereiken hebben we gezorgd voor een zeer hoge awareness onder de doelgroep voor de OLED+ TV.

Een directe impact van de Facebook-campagnes was dat er zoekvolume is gecreëerd voor zoektermen als: ‘OLED plus tv’, ‘Philips OLED+’, ‘OLED+ 903’, allen drivers voor consideration. Voorafgaand aan de start van de campagnes was er geen zoekvolume op deze termen, gedurende de campagne (oktober ’18 – januari ’19) nam dit toe tot een paar duizend zoekopdrachten per maand. Met onze Google Ads campagne, die gelijktijdig werd uitgevoerd, konden we dit zoekvolume vastleggen.

Het secundaire doel van de campagne was het genereren van retailer click-outs. Met een voorgaande campagne, waar het primaire doel exact hetzelfde was als voor deze campagne maar enkel het secundaire doel ontbrak, werd een conversieratio van slechts 1% gerealiseerd. Dankzij het ‘extra’ doel waar bij deze campagne op gefocust is, is de kwaliteit van het website verkeer vele malen hoger. De conversieratio vanuit Facebook was maar liefst 25%. Een uitschieter in de resultaten was Zweden, waarbij een conversieratio van 36% is gerealiseerd.

Ads 2 TP Vision | OrangeValley

Conclusie
Met de campagne zijn we erin geslaagd de juiste doelgroep te bereiken, met de juiste boodschap en tegen de juiste frequentie. Het resultaat is een maximale zichtbaarheid van de OLED+ TV binnen de doelgroep, wat zich onder andere geuit heeft in een zeer hoge click-outs naar retailers.

Quote

Door een smart ad sequence te gebruiken met een duidelijke boodschap, gedeeld via meerdere advertentietypen, was het mogelijk om maximale awareness te creëren voor onze nieuwe OLED+ TV. Dit maakte de Facebook-campagne het belangrijkste onderdeel in het bereiken van onze doelgroep. – Martijn Smelt (CMO, TP Vision)