Website foto 11 – 2019

Online Marketing Maturity Model

Het Online Marketing Maturity Model geeft aan in welk level jouw website en (online marketing) organisatie zich bevindt. Dit doen we door voor de verschillende online marketing activiteiten het volwassenheidsniveau te bepalen. Op basis van dit volwassenheidsniveau wordt duidelijk wat de aandachtsgebieden zijn die op dat niveau het meeste rendement opleveren. Dit biedt vervolgens input voor de effort/gain inschaling waardoor zeer concreet overzicht ontstaat waaraan gewerkt kan worden om tot een optimaal resultaat te komen. OrangeValley onderscheidt vier volwassenheidsniveaus die sturing geven aan alle online marketing activiteiten op dat moment.

Maturity model

Niveau 1: Aanwezig

“Zichtbaar binnen de doelgroep”

Aandachtsgebieden:

 • De verantwoordelijkheid voor de online marketing helder krijgen
 • Het definiëren van de doelgroep en zoektermen met weinig concurrentie
 • De realisatie van een website geschikt voor online marketing
 • De ad hoc marketing activiteiten optimaliseren (eenmalig)
 • Het opstellen van eenvoudig meetbare doelstellingen (aantal bezoekers)
Undraw-steps
Data-set

Niveau 2: Resultaat

“Direct meetbare doelstellingen”

Aandachtsgebieden:

 • Het beleggen van verantwoordelijkheid bij sales en marketing
 • Het vergroten van het bereik op concurrentiegevoelige zoektermen
 • Het creëren van een website met een heldere dialoog
 • Het online adverteren op een beperkt aantal zoektermen & doelgroep
 • Periodiek de marketing activiteiten optimaliseren
 • De periodieke rapportage met resultaatgerichte doelstellingen

Niveau 3: Dialoog

“Inspelen op gedrag doelgroep”

Aandachtsgebieden:

 • Een dialoog gericht op meerdere fasen in het aankoopproces en (sub)doelgroepen
 • Het vergroten van de toppositie op concurrentiegevoelige zoektermen, video
 • Het online adverteren gericht op diverse fasen en (sub)doelen in de online dialoog
 • Continue marketing activiteiten optimaliseren
 • De periodieke rapportage en dashboard met (sub)doelen en micro-conversies
Data-team (1)
Data2 (1)

Niveau 4: Customer value

“Retentie, binding en loyaliteit”

Aandachtsgebieden:

 • Een dialoog gericht op alle klantcontactmomenten
 • Het onderkennen en vergroten van behoeftes van klantgroepen en juiste contactmoment
 • De online marketing in lijn met alle marketing en communicatieve uitingen
 • Een zo relevant mogelijke dialoog met de doelgroep
 • Realtime rapportage en dashboard met (sub)doelen en micro-conversies