OrangeValley heeft de afgelopen jaren voor- en samen met haar opdrachtgevers een model ontwikkeld om gestructureerd te werken aan het verbeteren van het online rendement.

Het maturity model bestaat uit een aantal maturity niveaus waarbij per niveau gericht en afhankelijk van de ambitie van de opdrachtgever, een aantal aandachtsgebieden zijn gedefinieerd. Hieraan wordt gewerkt om de online marketing activiteiten gericht verder te verbeteren.

Samen met de opdrachtgevers kunnen we zo op korte termijn succes halen maar ook voor langere periode een planning opstellen om het online rendement structureel te verbeteren. Nieuwe ontwikkelingen en trends worden per maturity model door ons ingedeeld, waardoor we onze opdrachtgevers gericht kunnen adviseren over het moment waarop een ontwikkeling of trend relevant wordt voor hen. Deze inschatting is gebaseerd op een onderzoek naar de prestaties van de huidige site en de online marketing activiteiten. Dit kan worden uitgebreid met een analyse van de belangrijkste concurrenten. Uiteraard staat het de opdrachtgever vrij om binnen dit model andere afwegingen te maken.

Maturitymodel Online rendementsverbetering

Nadat samen met de opdrachtgever een inschatting is gemaakt van de huidige situatie, wordt in een aantal iteraties gewerkt aan het verbeteren van het online rendement.

Blog
Marketing

Karakterisering per level

Onderstaand tref je een korte karakterisering van de verschillende maturity levels, zoals deze door OrangeValley worden gebruikt om het juiste en relevante advies op het gebied van zoekmachine optimalisatie te geven.

SEO Maturity Level 1: Aanwezigheid

Websites op dit niveau zijn op enkele termen goed vindbaar. Dit zijn veelal termen waarop matige concurrentie aanwezig is. De content, hoofdzakelijk tekst en architectuur voldoen aan de basisrichtlijnen van zoekmachines. Er is geen specifieke aandacht voor autoriteit en links. Belangrijkste aandachts­gebieden:

 • Architectuuraspecten gericht op de toegankelijkheid voor zoekmachines.
 • Architectuuraspecten gericht op het structureren van de content (met name HTML).
 • Site-indeling op basis van zoekgedrag analyses
Calender
Data set

SEO Maturity Level 2: Resultaat gericht

Websites op dit niveau zijn ook op enkele competitieve zoektermen goed vindbaar en hebben op termen met weinig concurrentie een hoge ranking. De architectuur maakt het mogelijk om veel pagina’s te laten indexeren. De content, met name tekst, is actueel en geoptimaliseerd voor diverse belangrijke zoektermen. Belangrijkste aandachtsgebieden:

 • Architectuuraspecten gericht op de structuur van de website, inclusief interne linkstructuur (verwijzingen binnen de site).
 • Content, met name tekst, gericht op dat zoekmachines de content ‘begrijpen’.

SEO Maturity Level 3: Optimale dialoog

Er is precies bekend welke positie op competitieve zoektermen in de organische zoekresultaten wordt gehaald en welke maatregelen nodig zijn om een toppositie te bewerkstelligen. Andere vormen van content, zoals afbeeldingen en video, zijn goed vindbaar. De website is op een zeer groot aantal zoektermen vindbaar en is in staat om deze posities langdurig in de zoekresultaten vast te houden. Er worden acties uitgevoerd om de autoriteit van de site in zoekmachines te verbeteren. Belangrijkste aandachts­gebieden:

 • Content, ook andere vormen dan tekst, is gericht op competitieve zoektermen op basis van een contentmarketing planning.
 • Architectuuraspecten gericht op het sturen en controleren van zoekmachinerobots en daarmee focussen op de belangrijkste pagina’s/onderdelen binnen de site.
 • Verrijken van de zoekresultaten met rich snippets (reviews, prijsinformatie, etc.)
 • Inzicht in de resultaten van SEO inspanningen middels webanalyse tools.
marketing-data
Contentmarkerting

SEO Maturity Level 4: Lifetime value

Elke competitieve zoekterm leidt naar de juiste pagina op de site. Nieuwe relevante zoektermen worden getraceerd en geoptimaliseerd naar een hoge ranking. Er wordt ingespeeld op de laatste ontwikkelingen bij zoekmachines, zodat een opvallende presentatie in de zoekresultaten (bijvoorbeeld met afbeeldingen, video) is gerealiseerd. De site geniet autoriteit in zoekmachines en er worden acties uitgezet om deze autoriteit te behouden en verder uit te bouwen. Belangrijkste aandachts­gebieden:

 • Architectuuraspecten gericht op het snel en schaalbaar doorvoeren van aanpassingen gericht op de laatste ontwikkelingen.
 • Contentproductie gericht op het snel kunnen inspelen op zoektrends.
 • Autoriteitaspecten gericht op het behouden en verbeteren van de populariteit, aangevuld met een PR strategie.
 • Inzicht in de SEO resultaten van de combinatie pagina en zoekterm uitgedrukt in omzet.

Inschaling van de huidige situatie

Bij aanvang van de de verbetering van het online rendement door OrangeValley wordt een nulmeting uitgevoerd. Op grond van deze nulmeting wordt een roadmap opgesteld met de verschillende verbeterpunten, inclusief planning.

SEO aandachtsgebieden en activiteiten:

 • Toegankelijkheid
 • Architectuur (basis Content (basis))
 • Paginatitel(title) Indexatie
 • Autoriteit
 • Content verrijking
 • Autoriteit verhoging
 • Video optimalisatie
 • Linkbuilding
 • Conversie
 • Autoriteit optimalisatie
 • Conversie optimalisatie
 • Competitieve zoekterm optimalisatie
 • SEO Conversie optimalisatie
Data-team

Vragen? Neem contact op