“Breng belangrijke knelpunten voor je organische vindbaarheid in kaart”

Met de SEO scan wordt een aantal belangrijke knelpunten voor je organische vindbaarheid en zoekmachinevriendelijkheid in kaart gebracht. In deze scan verstrekken we geen adviezen, maar schalen we aan de hand van vastgestelde knelpunten de SEO-maturity van de website in. Dit geeft een goed beeld van de punten waarop je website verbeterd dient te worden, wat daar voor nodig is en binnen welke termijn dit te realiseren is.

Growth

Vragen? Neem contact op