“Monitor continu de technische staat van je website met SEO tools om je zoekmachine optimalisatie inspanningen te meten.”

Calender
Goal

Onze SEO Tools

Om het effect van al je SEO inspanningen te meten moeten relevante tools gebruiksklaar zijn. Wij configureren deze tools om zo de (technische) staat van je website continu te monitoren. Door het gebruik van de juiste tools beoordelen wij of doorgevoerde optimalisaties resultaten boeken. Een voordeel van SEO Tooling is dat hiermee eveneens tijdig kan worden vastgesteld of actie kan worden ondernomen wanneer zich (onverwacht) een situatie voordoet die de organische vindbaarheid of zoekmachinevriendelijkheid van je website in gevaar brengt.

Voorafgaand aan de SEO optimalisaties wordt met behulp van tooling een nulmeting uitgevoerd. Metrics om de autoriteit van je domein te bepalen worden vastgelegd. Er wordt bepaald welke organische posities door focuszoektermen in Google behaald worden, wat het organisch verkeer is van de belangrijkste pagina’s en wat laadprestaties zijn van de meest bezochte pagina-templates. De nulmeting wordt opgevolgd door een continue monitoring die onderdeel vormt van de SEO rendementsmeting.

Vragen? Neem contact op