Wij begrijpen de digitale wereld en spelen voortdurend in op de behoefte van onze klant. We werken samen met onze klanten aan grensverleggende resultaten en leveren prestaties door onze gedreven aanpak, kritische houding en passie voor het vak. Onze ambitie is om blijvend de beste digitale marketing dienstverlener van Nederland te zijn.

Onze kernkwaliteiten

  • Vakmanschap: Wij kennen ons vak. We ontwikkelen ons continu en dragen onze kennis over. De tools ter beschikking staan ter ondersteuning van ons werk zijn state-of-the-art;
  • Professionaliteit: Ons werk is altijd op het hoogste kwaliteitsniveau. Ook als het gaat om de “kleine” dingen die onbelangrijk lijken. Collega’s zijn aanspreekbaar hierop en spreken elkaar hier ook op aan;
  • Duurzaamheid: Zowel voor onszelf, de samenleving als onze klanten gaan wij langdurige relaties aan waarbij wederkerigheid belangrijk is. Doordat wij bestaan, doen wij iets terug;
  • Innovatie: Wij zijn grensverleggend omdat innovatie bij ons continu en door iedereen een centrale plek inneemt. Zowel bij de grote ontwikkelingen met onze partners als de kleine verbeteringen binnen ons bedrijf.

De Wereld Verandert

Met een steeds groter aanbod aan informatie verwacht ieder individu snel en eenvoudig een relevant aanbod, onafhankelijk van tijd, locatie en medium. Hierdoor wordt online marketing en eigenlijk alle marketing, steeds complexer.

Customer journey(s) centraal

Consumenten gebruiken in hun customer journeys steeds meer varianten in media (ook tegelijkertijd) en besteden steeds meer tijd aan de digitale media. Inzicht in de customer journey van de doelgroep is daarom cruciaal om succesvol (online) marketing te bedrijven.

Customer journey, opgedeeld in Touch, Tell, Sell
Afbeelding 1: voorbeeld customer journey

Lees meer over het inspelen op de customer journey

Maturity level bepaalt

In het verbeteren van online resultaat is bijna alles interessant, maar niet alles relevant. Dit is afhankelijk van het online marketing maturity level waar uw website en organisatie zich bevindt. Wij bepalen daarom eerst op welk online marketing volwassenheidsniveau uw organisatie zich bevindt. Het doel is vervolgens te werken aan de aandachtsgebieden die op dat niveau het meeste rendement opleveren.

OrangeValley onderscheidt vier volwassenheidsniveaus die richtinggevend zijn voor alle online marketing activiteiten.

OrangeValley maturity model
Afbeelding 2: OrangeValley maturity model

Effort-gain matrix

Binnen het maturity level zijn er vele verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. Door per individuele verbetering de benodigde resources (effort) en het te behalen rendement (gain) aan te geven, wordt prioriteit gegeven aan de verbeteringen met het meeste rendement.

OrangeValley effort gain matrix
Afbeelding 3: voorbeeld effort gain matrix

Grensverleggend in partnerships

OrangeValley daagt haar partners uit en is Google Analytics Premium Official Reseller, DoubleClick Certified, Google Preferred Partner, Google Adwords Certified Partner. Continu zijn wij op zoek naar nieuwe innovatieve en toonaangevende partnerships.