“Inzicht in de complete customer journey is noodzakelijk om de komende jaren succesvol (online) marketing te bedrijven”

Web analytics is het hart van alle (online) marketing. De mate van inzicht in herkomst, gedrag en beweegredenen van uw doelgroep in hun customer journey bepalen het succes van uw (online) marketing.

Web analytics gaat niet alleen om het in kaart brengen en meten van alle touch points in de customer journey van uw doelgroep, maar ook om het toekennen van waarde (conversie attributie) en op basis van alle inzichten het gericht bijsturen van online marketing inspanningen.

Grensverleggend in web analytics

Web analytics begint bij uw business. Uw bedrijfsdoelstellingen en bijbehorende KPI’s zijn ons vertrekpunt. Vervolgens leren we uw doelgroep en klanten kennen. Wat motiveert uw doelgroep? Welke criteria zijn voor hen belangrijk in hun koopproces? Het begrijpen van deze en meer vragen bepaalt het succes van web analytics. En van uw totale (online) marketing.

We zetten mensen – uw doelgroep en klanten – centraal, maar technologie is cruciaal. We gebruiken onze tooling en technieken van het meten van het gedrag van uw doelgroep. We brengen alle touch points in de hele customer journey in kaart. Binnen uw (mobiele) website of app, maar vooral ook erbuiten.

We kunnen exact aangeven aan online marketeers en andere specialisten hoe de online marketing inzet bijgestuurd moet worden op basis van de web analytics inzichten. We dragen onze kennis over en zijn open in onze werkwijze en gebruikte tooling. En we rapporteren en sturen bij op basis van uw targets.

Alles met het doel om met uw (mobiele) website of app op alle vragen en behoeftes in de customer journey van uw doelgroep steeds de juiste pagina met de juiste boodschap te geven en de lifetime value van uw klanten te vergroten.

Web analytics in de customer journey

Afbeelding 1: voorbeeld customer journey

Afbeelding 1: voorbeeld customer journey

Met steeds meer ‘touch points’ wordt de customer journey steeds complexer. Inzicht in de complete customer journey is noodzakelijk om de komende jaren succesvol (online) marketing te bedrijven.

In elke fase van de customer journey zijn de vragen, problemen en beweegredenen van mensen anders en dat vereist een andere inzet van (online) marketing instrumenten.

Hoe ziet de customer journey van de doelgroep eruit? Welke kanalen en devices gebruikt de doelgroep in de customer journey en welke content op uw (mobiele) website of app sluit daar het beste bij aan?

Met web analytics adviseren we in het verbeteren de functionaliteit van de website, de teksten op de website, de performance, maar zeker ook de inzet van online marketing in alle fases van de customer journey. Onze web analytics specialisten analyseren daarbij het gedrag en de beweegredenen van de bezoekers binnen en buiten de (mobiele) website of app.

Gestructureerde aanpak

aanpak-web analyse

Met onze web analytics aanpak verbeteren we uw totale online marketing rendement. Het startpunt is uw business en uw doelgroep en klanten. Daarna analyseren we de data, zowel kwantitatief (webanalyse) als kwalitatief (het “waarom”), en op basis hiervan geven we aanbevelingen en sturen we de online marketing inzet bij.

Bekijk de video over Web Analytics

Lees meer

Web analytics vormt het hart van een integrale online marketing aanpak. Onze web analytics aanpak bestaat onder meer uit de volgende activiteiten:

Om te bepalen welke campagnes of kanalen het meest hebben bijgedragen aan conversie naar deze doelen, komen er steeds meer mogelijkheden voor conversie attributie.
Inzicht in uw online prestaties, KPI's en uw eigen rapportage.
Meer halen uit u Google Analytics accounts, maar toch de kennis intern houden? OrangeValley biedt diverse web analytics trainingen aan
Volledig inzicht in uw data met mobile app tracking van OrangeValley

Meer informatie en artikelen over Web Analytics