“Analyseer uw website performance en bepaal de optimale aanpak voor Web Performance Optimalisatie”

Met de WPO Site Performance Analyse worden specifieke elementen die de snelheid van uw website beïnvloeden gemeten en worden er verbeterpunten vastgesteld.

Wat is de Website Performance Analyse?

Door middel van de WPO Site Performance Analyse wordt de snelheid van uw website gemeten en stellen wij voor u concrete verbeter- en actiepunten vast. Met u bepalen wij welke pagina’s of welke page types (lees: templates) geanalyseerd moeten worden op web performance. Door gebruik te maken van Synthetic Testing en Real User Measurement en Monitoring (RUM) voeren wij metingen uit die waardevolle inzichten opleveren voor verbeterpunten.

Onze Website Performance Analyse aanpak

Naast het specificeren van te analyseren pagina’s en het uitvoeren van metingen met Synthetic Testing en RUM, voegen wij een JavaScript tracker toe aan uw website. Hierdoor krijgt u via RUM realtime feedback over de manier waarop bezoekers van uw website de laadtijd ervaren en waar sprake is van performance issues.

Onze analyse geeft u inzicht in de noodzakelijke acties om de laadtijd van uw website direct te verbeteren. Activiteiten die wij uitvoeren zijn gericht op het analyseren van de laadtijden van uw website en factoren die op de laadtijd van invloed zijn. Wij geven eveneens meerdere adviezen om een betere laadtijd van uw website te realiseren.

Prioriteiten stellen met de effort/gain matrix

Een belangrijk hulpmiddel om actiepunten te prioriteren is de effort/gain matrix. Wij werken deze matrix voor u uit zodat inzichtelijk is welke activiteiten op korte en lange termijn resultaten boeken voor een betere website performance. Uiteindelijk organiseren wij een sessie om al onze bevindingen die voortkomen uit de analyse met u te delen. Deze verbeterpunten (gain) worden aangekaart en samen met uw organisatie onderzoeken wij onder andere welke inspanningen vereist zijn (effort) om de voorgestelde verbetering door te voeren.

Website Performance Optimalisatie diensten van OrangeValley
Artikelen over WPO van OrangeValley: