“Maandelijks inzicht in de voortgang en het effect van je Website Performance Optimalisatie inspanningen”

Het resultaatgericht en volgens planning optimaliseren van je website performance is maandelijks inzichtelijk dankzij onze WPO rendementsmeting.

Wat is de Web Performance Optimization rendementsmeting?

De rendementsmeting is een voortgangsrapportage. Deze rapportage wordt maandelijks met je organisatie gedeeld, zodat onder andere de effecten van WPO activiteiten inzichtelijk zijn.

Waaruit bestaat de WPO rendementsmeting?

Wij rapporteren over het effect van alle WPO inspanningen. Aan de hand van KPI’s worden verbeteringen in laadtijden gerapporteerd. Zodoende wordt bepaald of een website snel is (‘perceived performance’), waar eventueel nog problemen schuilen in de back- of front-end voor de website performance en welke actiepunten nodig zijn voor verdere optimalisatie. Daarnaast rapporteren wij over de algehele status van het website performance optimalisatie project. Hierbij vormt de activiteitenplanning van de opgestelde Site Performance roadmap de basis.

Zo wordt bijvoorbeeld gerapporteerd over uitgevoerde activiteiten en of deze volgens planning verlopen. Oorzaken van een eventuele achterstand worden toegelicht, evenals redenen of waarom WPO activiteiten sneller lopen dan verwacht.

Rapporteren, direct bijsturen en website optimalisatie

Alle gerealiseerde activiteiten worden gerapporteerd en eventuele nodige bijsturing wordt op basis van het behaalde resultaat en voortschrijdend inzicht vermeld. Door het continu monitoren van de website prestaties is snel duidelijk hoe laadtijden zich ontwikkelen. Dit maakt het voor ons mogelijk om direct bij te sturen wanneer problemen optreden of kansen zich voordoen. Bij wijzigingen die toegepast worden aan je website wordt gewaarborgd dat je website de snelheid behoudt en daarmee niet de business doelstellingen in gevaar brengt. Door onze rapportage en het continu monitoren van de laadtijden van de website, bent je altijd verzekerd van een snelle website.

Website Performance Optimalisatie diensten van OrangeValley
Artikelen over WPO van OrangeValley: