Een belangrijk onderdeel van online marketing is contentmarketing. Contentmarketing dient een vaste plek te krijgen binnen de online marketingmix, vooral binnen de zoekmachine optimalisatie

Contentmarketing is het creëren, aanbieden en verspreiden van content die aansluit op een vooraf geïdentificeerde behoefte om nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te versterken.

Een juiste invulling van de daadwerkelijke content strategie zal zoekmachine marketing en social media in de toekomst gaan overheersen. Content is niet meer weg te denken bij hedendaags gebruik.

Onze contentmarketing aanpak bestaat uit vier fases die cyclisch worden doorlopen:

  1. Initialiseren
  2. Inventariseren
  3. Implementeren
  4. Evalueren

contentmarketing aanpak

Initialisatie

Na de strategiesessie, waarin de KPI’s worden vastgesteld volgt de initialisatie fase. We analyseren de markt, de organisatie, de huidige content en de tot nu toe uitgevoerde contentmarketing activiteiten. Daarnaast maken we een linkprofielanalyse. Uiteindelijk verzorgen wij de inrichting van de tooling om en het rendement te kunnen meten. In deze fase wordt gekeken naar de maturity van de website, of deze klaar is voor contentmarketing.

Inventarisatie

De inventarisatie fase is essentieel voor het succesvol opzetten van contentmarketing binnen de organisatie. In de vorm van een brainstormsessie wordt er invulling gegeven aan de customer joruney en het Contentmarketing framework. In het framework zitten een contentkalender, een effort/gain en een roadmap. Het framework is de leidraad voor de contentmarketing activiteiten in de implementatie fase.

Implementatie

In deze fase wordt er content gecreëerd en verspreid, zonder de juiste content is er geen interactie en dus weinig conversie. De content moet inspelen op de zoekintentie van de doelgroep wil het effect hebben. Onze contentmarketing specialisten begeleiden, adviseren en controleren uw organisatie hierbij. Als de content geproduceerd is moet deze via verschillende online kanalen onder de aandacht worden gebracht bij de doelgroep.

Evaluatie

In de evaluatie fase worden de inspanningen van de uitgevoerde contentmarketing activiteiten onderzocht. De activiteiten die succesvol zijn geweest worden gecontinueerd en er wordt beoordeeld welke activiteiten bijgesteld dienen te worden. De evaluatie levert ook het statusrapport. Dit statusrapport wordt met de klant doorgesproken en levert met de interne bevindingen en de KPI’s de input voor de inventarisatiefase. Tevens worden in deze fase de learnings geborgd