Zoekmachine adverteren

Trends in Adwords GAUC 2012

 

De Hemkade in Zaandam was de locatie van de Google Analytics User Conference (GAUC) 2012. Deze Adwords edition van de GAUC liet zich ook ditmaal mede mogelijk maken door OrangeValley. Naast OrangeValley was er nog een veelvoud aan online marketing bureaus aanwezig. Al deze bureaus leverden sprekers voor de masterclasses die in drie blokken werden gegeven. De bezoekers konden al naar gelang de masterclass van hun keuze bijwonen. Naast deze masterclasses was er een drietal keynote sprekers die op hun beurt de kennis en informatie die zij hebben opgedaan in hun werkgebied, deelden met de aanwezigen.

Optimalisatie is key
Tijdens deze GAUC waren een aantal belangrijke aspecten te onderscheiden die keer op keer terugkwamen in de verschillende sessies. Een van deze aspecten betrof het advies altijd te blijven optimaliseren. Omdat iedere markt onderhevig is aan veranderingen, kunnen de bijbehorende campagnes niet achterblijven als het gaat om verandering en ontwikkeling. Dit werd mooi omschreven door onder andere Daniël Markus van Clickvalue en de heren Willink en Stoelhorst van Traffic Builders. Zij gaven als reden voor de noodzaak van optimalisatie dat slechts een klein percentage van de zoekwoorden verantwoordelijk is voor een onevenredig groot aandeel in de uiteindelijke conversies. Er strijden dus meerdere partijen om een zo groot mogelijk stuk van de spreekwoordelijke taart. Ook tijdens de masterclass van Raoul Lemoine van OrangeValley kwam deze noodzaak naar voren.

Hij sprak over de kwaliteitsscore en het belang van het verhogen van deze score om zo uiteindelijk meer waardevolle kliks te genereren met een kleiner budget.

Laat integratie integreren
Een ander aspect betrof de drang naar meer integratie tussen de verschillende takken van sport. Zowel binnen online marketing als op een meer primair niveau tussen online en offline marketing zou sprake moeten zijn van een verbetering van de samenwerking. Joris Merks, research manager van Google, illustreerde dit laatste zeer treffend met het voorbeeld dat het zelden, of in ieder geval te weinig, voorkomt dat wanneer je in een winkel een kledingstuk zoekt dat niet voorradig is, je wordt doorgestuurd naar de webshop. Corné Hoogendoorn van OrangeValley ging in zijn masterclass in op de integratie tussen de verschillende kanalen binnen online marketing zelf. Zo omschreef hij het nut van de samenwerking tussen SEO en SEA, waarbij onder andere het delen van bruikbare data van groot belang is.

De laatste spreker, Mark Tijssen van Landal Greenparks , ging ook nog in op deze integratie. Echter, hij voegde er nog iets aan toe. Hij omschreef door middel van het REAN model het belang van segmentatie. REAN staat voor Reach, Engage, Activate en Nurture. Dit zijn vier pijlers waaraan een bepaald fundament ontleend kan worden om zo een webanalyse meer inzichtelijk te krijgen. Per pijler kunnen dan verscheidene businessvragen gesteld worden en aan de hand van deze vragen kunnen de KPI’s bepaald worden.

1+1=3
Het moge duidelijk zijn; ook bij deze editie van de GAUC was weer een ware schat aan informatie beschikbaar gemaakt voor aanwezige MKB’ers, analisten en IT-managers. Vanaf de eerste workshops op dinsdag tot aan de afsluitende borrel op de woensdag, was de GAUC doorspekt van tips en tricks die zeer zeker bruikbaar zullen blijken voor de bezoekers. Vooral de twee speerpunten van dit jaar, optimalisatie en segmentatie, zullen naar alle waarschijnlijkheid in veelvoud gaan terugkomen in de marketing strategiën van 2013.