Content Marketing

Privacy Statement

Sterk in Marketing, Data & Techniek

  • Klant en customer journey staan altijd centraal
  • Customer Experience verhoogt CLV
  • Innovatie als drijfveer
  • Data is van vitaal belang
  • Verbinden van mens en merk
  • Investeren in owned media 

Inleiding
OrangeValley verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van OrangeValley en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
OrangeValley verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
OrangeValley behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. OrangeValley verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de OrangeValley-nieuwsbrief en bij een bezoek aan OrangeValley evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van OrangeValley dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of OrangeValley hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@OrangeValley.nl of OrangeValley, De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen. OrangeValley verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website OrangeValley.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van OrangeValley beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat OrangeValley na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. OrangeValley gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de OrangeValley website en hun functionaliteit.

Functionele cookies:

Cookie(s)DoelOpslagperiode
QuBit:  
qubitconsentviewed, qubitconsent, _qb_ccsrOm uw voorkeur op te slaan of uw de standaard cookies geplaatst mogen worden worden twee cookies gebruikt. Eén cookie gaat na of de cookie-melding aan u is getoond de tweede cookie slaat uw voorkeur op. Indien u geen toestemming geeft voor onze standaard cookies zal in deze cookies enkel uw voorkeur worden bewaard en zal er geen spraken zijn van tracking of plaatsing van cookies benoemd onder “standaard cookies” in deze Privacy Statement.qubitconsentviewed, 1 jaar na plaatsing of update
qubitconsent, 1 jaar na plaatsing of update, _qb_ccsr, 1 jaar na plaatsing of update
WordPress:  
WordPress_logged_inIndien een gebruiker inlogt op het administratiedeel van de OrangeValley website, worden cookies geplaatst om dit mogelijk te maken. Eén cookie gaat na of cookies werken en geaccepteerd worden. De tweede cookie slaat op wat de voorgaande pagina is (referrer). Als deze pagina al een keer bezocht is (gecachte of ongecachte informatie), duur het minder lang om de pagina te laden.Het laatste cookie slaat versleuteld de ingelogde status op. Dit zorgt dat u uw scherm kunt sluiten, maar dat u bij volgend bezoek nog steeds bent ingelogd.WordPress_logged_in, sessie
CloudFlare:  
__cfduidDe website wordt aanvullend beveiligd tegen hackers en kwaadwillende doormiddel van CloudFlare. CloudFlare is een dienst die als een extra schil de website beschermt en zorgt dat er niet kan worden ingebroken op de website (gehacked) of vanuit de website kwaadwillende software kan worden geïnstalleerd (malware) op de browser en pc van de bezoekers, tevens versneld CloudFlare de laadsnelheid van de website.__cfduid, 7 jaar na plaatsing of update


Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Cookie(s)DoelOpslagperiode
Google Analytics:  
__utma, __utmb, __utmc, __utmzGoogle Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt OrangeValley inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan OrangeValley de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. OrangeValley kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.__utma, 2 jaar na plaatsing of update
__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update
__utmc, geldig tijdens de sessie, niet langer   van toepassing
__utmz, 6 maanden na plaatsing of update
__utmv, 2 jaar na plaatsing of update
__utmx, 2 jaar na plaatsing of update
ComScore Digital Analytix:
 
  
s1ComScore Digital Analytix is een webanalyse-service die wordt aangeboden door ComScore Inc. Via deze cookies krijgt OrangeValley inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan OrangeValley de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. OrangeValley kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. ComScore kan dit als aanbieder van de dienst wel.s1, 7 jaar na plaatsing of update
MouseFlow:
 
  
mf_user, mf_sessionMouseflow is een kwalitatieve analyse-service die wordt aangeboden door Mouseflow. Via deze cookies krijgt OrangeValley inzage in het gedrag op de website. Denk aan hoe bepaalde delen van de website worden gebruik, binnen je pagina’s klikken, scrollen en met formulieren omgaan. Op deze manier kan OrangeValley de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. OrangeValley kan niet zien wie (of welke pc) haar website bezoekt. Mouseflow kan dit als aanbieder van de dienst wel.mf_user, 3 maanden na plaatsing of update
mf_session, geldig tijdens de sessie
Facebook:
 
  
actc_user, datr,lu, p, presence, s, sub, xsIndien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via OrangeValley cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de OrangeValley website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.actc_user, sessiedatr, sessie
lu, 2 jaar
p, sessie
presence, sessie
s,sessie
sub, sessie
xs, sessie
Twitter:  
_twitter_sessguest_id, k, original_refererOrangeValley plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de OrangeValley website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft._twitter_sessguest_id, sessie
twee jaark, 6 dagen
original)referer, sessie

Beveiliging
OrangeValley heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van OrangeValley zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. OrangeValley kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van OrangeValley, dan kunt u deze richten aan OrangeValley, De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen, tel: 030 – 8 200 200 of per e-mail:info@orangeValley.nl

Wijziging van Privacy Statement
OrangeValley behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. OrangeValley adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

mei 2012