Kantoor

Web Performance Optimalisatie

Web Performance, Site Performance of Site Speed zijn activiteiten gericht op het meten en optimaliseren van de snelheid van een website of webapplicatie om de gebruikerservaring en het zakelijk succes te maximaliseren.

WPO bij OrangeValley

 • Snel worden, snel blijven!
 • Altijd de beste gebruikerservaring
 • Technische Web Optimalisatie
 • Optimaliseren laadtijd site
 • Heldere businesscase

Snel worden, snel blijven!

Web Performance Optimization is de oplossing om de gebruikerservaring binnen jouw website te verbeteren. Een optimale gebruikerservaring leidt tot meer tevreden bezoekers omdat je ze helpt hun doel te bereiken. Tevreden gebruikers bezoeken meer pagina’s, blijven langer op jouw website, zijn eerder geneigd te converteren, en komen later weer terug. WPO is er opgericht om de meest effectieve website mogelijk te maken die een directe bijdrage levert aan business doelstellingen als meer orders en omzet.

Dit zijn voorbeelden van vraagstukken waar het web performance team je bij kan helpen:

 • We willen de gebruikerservaring van de website verbeteren.
 • We willen de laadtijd met 10% verbeteren
 • Kunnen jullie mij helpen een businesscase te maken voor optimaliseren performance?
 • Hoe kunnen we structureel zorgen voor meer aandacht voor web performance?
 • Help me de performance structureel te monitoren.
Jasper_H

“Web Performance Optimization is een belangrijke eigenschap van elke site of pagina die wordt bereikt en succesvol is door aandacht voor performance als een cultuur binnen de eigen organisatie te integreren en daar structureel capaciteit en prioriteit aan toe te kennen”.

WPO

Wat is Website Performance Optimalisatie (WPO)?

Bezoekers van jouw website hebben een doel en bezoeken pagina’s met een bepaalde intentie omdat ze bijvoorbeeld op zoek zijn naar informatie, of om een aankoop te doen. Bij Web Performance Optimization (WPO) meten we op welk moment een bezoeker zijn of haar doel effectief kan bereiken. Wat betekent dat bezoekers de inhoud die ze zoeken snel kunnen raadplegen (beschikbaarheid, toegankelijkheid) en pagina’s op een prettige manier kunnen gebruiken (scannen, lezen, interacteren). Door technische optimalisaties verhelpen we belemmeringen die doelen van bezoekers in de weg staan, en zorgen we ervoor dat de gebruikerservaring voldoet aan de verwachtingen van bezoekers van jouw website.

Data monitor

Maak de performance meetbaar

We meten de snelheid van de gebruikerservaring en pagespeed met behulp van performance metrics en specialistische performance testing tools. We maken op basis van een scan inzichtelijk wat de huidige status is, maar configureren bij voorkeur al snel structurele metingen om lab- en velddata te verzamelen. Dat betekent dat er keuzes gemaakt worden met welke metrics en tooling wordt gemeten. Door concrete performance doelen te definiëren weet elke stakeholder welke snelheid in gebruikerservaring wordt nagestreefd. Toepassing van een performance budget (die door alle stakeholders wordt gedeeld) tijdens de dagelijkse operatie vormt een vangnet om terugval in performance te voorkomen, en vormt de weg om stapsgewijs verbeteringen in performance te realiseren om zo de gedefinieerde performance doelen te bereiken en behouden.

Harm-Jesse

Concrete adviezen en support bij implementatie

Metingen maken niet alleen inzichtelijk binnen welke pagina’s de snelheid van gebruikerservaring voor potentiële (labdata) en echte (velddata) gebruikers niet aan de verwachtingen voldoet, deze data maakt ook duidelijk welke aspecten (laden, interactiviteit en visuele stabiliteit) van gebruikerservaring niet optimaal presteren. Door technische analyses delen we adviezen in de vorm van een effort/gain-matrix en user stories, en ondersteunen we bij de implementatie van performance optimalisaties. Maar ook in de dagelijkse operatie begeleiden we stakeholders (developers, designers, conversiespecialisten, content managers, etc.) bij hun werkzaamheden om overschrijding van het performance budget te voorkomen. Denk hierbij aan de ontwikkeling en het testen van nieuwe features, toevoeging van content als afbeeldingen en video’s, of ingebruikname van business tooling als tag managers, A/B-testing- en personalisatietools.

WPO

Realtime monitoring gebruikerservaring

Dagelijkse monitoring van ervaringen in het veld (echte gebruikers) biedt inzicht waar knelpunten de snelheid van gebruikerservaring business doelstellingen plotseling in gevaar brengen. Tweewekelijks monitoren we het performance budget, en we scherpen het budget aan bij een gerealiseerde verbetering. Wordt het budget overschreden dan ondernemen we gezamenlijk de benodigde acties. Door uitvoering van analyses, het delen van adviezen en ondersteunen van stakeholders spelen we hier direct op in en wordt een structurele terugval in performance voorkomen. Maandelijks monitoren we de performance doelen om inzichtelijk te maken waar en welke aspecten van gebruikerservaring overeenkomen met de verwachtingen van gebruikers en gestelde doelen.

 • Continu inzicht in de huidige situatie van de snelheid van gebruikerservaring van jouw website en belangrijkste concurrenten
 • Realisatie van verbeteringen in snelheid van gebruikerservaring die leidt tot meer tevreden gebruikers
 • Ontwikkeling en behoud van de meest effectieve website die direct bijdraagt aan zakelijk succes

Businesscase voor web performance nodig? Neem contact op!