Zoekmachine optimalisatie

Case Semrush: categorienamen toevoegen aan de titels van productpagina’s

 

Iedere twee weken schrijft senior SEO-consultant Koen Leemans over een interessante SEO A/B-test case. De tests zijn uitgevoerd samen met Semrush en hun testing tool SplitSignal. Voorafgaand aan de test vroegen we de Twitter-volgers van SplitSignal om een inschatting van het resultaat. Wat is volgens hen het effect van het toevoegen van categorienamen aan titels van productpagina’s binnen een e-commerce website?

 

De meerderheid van de volgers zat fout! In plaats van een toename in klikken zagen we een afname als gevolg van de wijziging. Lees verder om uit te vinden waarom.

De case

Paginatitels zijn vaak het meest prominente element dat een gebruiker ziet in de zoekresultaten. De concurrentie met andere zoekresultaten is hierbij groot. Daarom is het essentieel om relevantere paginatitels te schrijven dan je concurrenten. Regelmatig testen helpt je om de meest optimale paginatitel te vinden. Ook is het belangrijk de juiste balans te zoeken tussen het gebruik van relevante zoekwoorden en paginatitels die de aandacht van gebruikers trekken om de CTR te verbeteren.

Productpagina’s op een e-commerce website zijn vaak de pagina’s die het grootste deel van de omzet genereren. Testen binnen deze pagina’s met als doel het best mogelijke antwoord vinden voor zoekmachines en gebruikers kan resulteren in betere organische prestaties en meer omzet. Voor een grote e-commerce partij voegden we daarom de naam van de productcategorie toe aan de titels van productpagina’s. Met als doel te achterhalen of dit leidt tot meer relevante en effectievere zoekresultaten.

De hypothese

Onze hypothese is dat het toevoegen van de categorienaam de paginatitel relevanter maakt, omdat het gebruikers en zoekmachines meer inzicht geeft in het producttype. Daarnaast zorgt het toevoegen van de categorienaam voor meer relevante zoekwoorden gerelateerd aan het product. De verwachting is dat dit de zichtbaarheid vergroot voor relevante zoekopdrachten.

Met deze test valideren we of het toevoegen van de naam van de productcategorie aan de titel van de productpagina een positief effect heeft op organisch verkeer. Het voorbeeld hieronder laat zien hoe de namen van productcategorieën zijn toegevoegd aan de paginatitels.

 

De test

Met SplitSignal wijzigden we de paginatitels van de geteste productpagina’s. In totaal selecteerden we hiervoor ongeveer 5.000 pagina’s, verdeeld over de controle- en variantgroep. De test stond 21 dagen live waarin Googlebot 91% van de geteste pagina’s bezocht.

Een script hield tijdens de testperiode bij of Google de gewenste wijzigingen van de paginatitels aan gebruikers toonden. We hebben vastgesteld dat de veranderingen daadwerkelijk zichtbaar waren in de zoekresultaten.

Resultaten

Het toevoegen van de naam van de productcategorie aan de titels van productpagina’s resulteerde naar schatting in een afname van klikken van -8,2%.

Binnen een week konden we vaststellen dat het gemeten effect significant is. Wanneer het blauw gearceerde gebied boven of onder de x=0 as presteert, is de test statistisch significant met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dit betekent dat we met zekerheid kunnen zeggen dat het toevoegen van de productcategorie aan titels van productpagina’s een negatief effect heeft op het organisch verkeer naar productpagina’s binnen de website.

N.b. We vergelijken geen daadwerkelijke pagina’s uit de controlegroep met pagina’s uit de variantgroep, maar doen een voorspelling op basis van historische data. Het model voorspelt de contrafeitelijke respons die zou zijn opgetreden als er geen wijziging had plaatsgevonden. We vergelijken dit met de werkelijke data. We gebruiken een set pagina’s uit de controlegroep om het model context te geven voor trends en externe invloeden. Als er iets anders verandert tijdens onze test (bijvoorbeeld seizoensinvloeden), detecteert het model dit en houdt hier rekening mee. Door deze externe factoren te filteren, krijgen we inzicht in de werkelijke impact van een SEO-wijziging.

Waarom?

Deze test laat bij uitstek zien waarom het belangrijk is om wijzigingen eerst te valideren voordat je deze op je website implementeert. Op die manier fungeert testen als een vangnet tegen optimalisaties die jouw organische prestaties negatief beïnvloeden. Maar waarom leidt deze specifieke optimalisatie tot een afname in organisch verkeer? Dat zochten we natuurlijk voor je uit.

Google kapt lange paginatitels af

Op de eerste plaats werden veel paginatitels te lang, waardoor Google ze afkapt in de zoekresultaten. Omdat de geteste website van een bekend merk is, kan dit hebben bijgedragen aan het negatieve resultaat.

Productcategorieën zijn overbodig bij longtail zoekopdrachten

Ook concludeerden we dat meer beschrijvende informatie over een specifiek producttype waarschijnlijk overbodig is voor Google en gebruikers. Over het algemeen laat Google dezelfde resultaten zien voor zoekopdrachten als “bose QuietComfort 45 black” en “bose QuietComfort 45 black headphones”. Dit laat zien dat Google ook zonder het benoemen van de productcategorie al goed begrijpt om welk product het gaat en voor welke zoekopdrachten de gerelateerde productpagina een relevant resultaat is. Daarnaast weten gebruikers die dergelijke longtail zoekopdrachten invoeren al dat zij zoeken naar, in dit voorbeeld, headphones. De productcategorie toevoegen aan de titels van productpagina’s voegt daarom ook voor de gebruiker geen extra waarde toe.

Om de bevindingen verder te valideren voerden we deze test uit voor meerdere websites. Al deze testen hadden een negatief resultaat. Voor een online muziekwinkel resulteerde dit in een afname van organisch verkeer van -7,2%. Een derde ecommerce website liet een verlies zien van -5,4%. Dit betekent niet dat het toevoegen van de productcategorie aan titels van productpagina’s per definitie een negatief effect zal hebben. Wel laat het zien dat een dergelijke wijziging altijd moet worden getest voordat je deze implementeert op je productpagina’s.

Onthoud dat een wijziging die werkt voor de ene website niet hetzelfde effect hoeft te hebben op een andere website. Alleen door te testen weet je altijd zeker wat werkt voor jouw website!