Zoekmachine optimalisatie

Recente update van Google voorspelt grote veranderingen in het gebruik van zoekwoorden

Afgelopen september is er door Google een Core Update afgerond welke uit nader onderzoek veel invloed blijkt te hebben op de weergave van zoekvolumes van zoektermen die veel op elkaar lijken. Waar soortgelijke zoekwoorden voorheen vaak exact dezelfde volumes binnen haalden en dus ook vrijwel dezelfde vertoningen kregen, wordt er nu steeds meer onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van het zoekwoord.

Hoe zag het er eerst uit?

We hebben al even belicht wat er veranderd is, maar waar komen we eigenlijk vandaan? In de eerdere situatie werden zoekwoorden met kleine verschillen gegroepeerd op basis van wat ze wel overeenkwamen. Zo kon je bij kleine spellingsfouten in het zoekwoord er nog steeds vanuit gaan dat dezelfde vertoningen verschenen. Deze groepen zoekwoorden die erg veel op elkaar leken, kregen ook hetzelfde gecombineerde maandelijkse zoekvolume toegewezen. Dit maakte data wel makkelijker te begrijpen, maar zorgde ervoor dat er uit de statistieken een boel finesse ontbrak. Je kon immers niet zeker weten of een zoekwoord ook daadwerkelijk dezelfde intentie diende of niet.

Wat is er nu gebeurd?

Google groepeert soortgelijke zoekwoorden niet langer onder een zoekvolume, maar splitst de zoekwoorden stuk voor stuk af met hun daadwerkelijke zoekvolumes. Er bestaan nog wel groepen, maar deze zijn een stuk minder breed geworden en omvatten nu steeds vaker nog maar een intentie.

Door deze verandering kunnen sommige zoekwoorden nu met een lager zoekvolume getoond worden, wat misschien frustratie kan veroorzaken. Je hebt net je content afgestemd op een zoekwoord en nu blijkt het volume een stuk lager! Op de lange termijn kunnen we door de genuanceerdere weergave van zoekvolumes bij verschillende zoekwoorden echter een stuk beter in gaan schatten wat de daadwerkelijke zoekintentie van de gebruiker is.

Steeds kwalitatievere content

Ook met deze verandering geeft Google een beweging aan naar steeds kwalitatievere content die echt aansluit bij de behoefte van de gebruiker. Niet langer kom je weg met het verwerken van alle mogelijke synoniemen in een korte tekst, ieder keyword wordt als steeds individueler beschouwd. Bij het schrijven van je content moet je je hierdoor gaan richten op het begrijpen van de zoekintentie van de gebruiker en de inhoud daar goed op afstemmen. 

Als een zoekwoord nu een lager volume heeft, betekent dat ook zeker niet dat het zoekwoord zomaar weggelaten kan worden uit de content. Eerder geeft dit aan dat er met dat zoekwoord, en de nog wel soortgelijke zoekwoorden, nu aparte gespecialiseerde pagina’s gemaakt kunnen worden.

Hoe blijf je meespelen in de top?

De recente veranderingen die Google doorvoert, zoals EEAT, Helpful Content, en nu deze algoritme update, geven een duidelijke trend van de eis voor steeds kwalitatievere content door. Om met je bedrijf niet achter de feiten aan te lopen is het belangrijk om niet te lang te wachten met reageren op deze veranderingen. 

Dankzij nauwkeurigere inzichten in het gebruik van verschillende zoekwoorden kun je je search strategie nog gerichter inzetten op belangrijke stukken content. Zo zorg je dat de juiste pagina’s worden geoptimaliseerd en dat de bezoekers van je website ook vinden waar ze naar op zoek zijn. Zo blijf je ook in het altijd veranderende zoeklandschap in de top meespelen.

Heb je na het lezen van dit artikel ook direct zin om aan de slag te gaan? Neem contact met ons op!