Boot Rijkswaterstaat

Case Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, streeft naar een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Ze hadden de ambitie om hun communicatie te optimaliseren en hun online zichtbaarheid te vergroten.

zoeken

Klantvraag

Rijkswaterstaat kampte met een complexe uitdaging: een diversiteit aan maatschappelijke informatiestromen gericht op uiteenlopende doelgroepen. Hun verlangen was om de vindbaarheid en toegankelijkheid van hun informatiepagina’s over wegen, vaarwegen, en belangrijke projecten en nieuwsberichten in Google te verbeteren. Daarbij was het doel voor 2018 om het organische verkeer naar de website met 20% te laten groeien, terwijl de gebruikerservaring werd geoptimaliseerd.

gedeelde voordelen

Onze oplossing

OrangeValley startte met een omvangrijke zoektermanalyse, die een paradigma-verschuiving veroorzaakte - van een interne focus naar een die gericht is op de doelgroep. Een volledige cartografie van de informatiebehoefte leidde tot de creatie van nieuwe templates die een harmonieus evenwicht boden tussen de bezoeker, de organisatie, en zoekvolumes.

Enkele van de doorgevoerde optimalisaties zijn:

  • Integratie van zoektermen in titels en subkoppen
  • SEO-optimalisatie van afbeeldingen
  • Herschrijving van SEO-paginatitels en metadescripties
  • Contentuitbreiding gebaseerd op onze analyse
  • Verbetering van de interne linkstructuur
  • Ontwikkeling van nieuwe kaarten voor wegen en vaarwegen
  • Implementatie van relevante widgets met informatie over wegwerkzaamheden, waterstanden, brug- en sluistijden, en projectplanning

OrangeValley werkte nauw samen met het scrumteam van Rijkswaterstaat op hun hoofdkantoor, leidend tot de implementatie van de optimalisaties. We boden ook SEO-trainingen aan om de integratie van SEO in de organisatie te verbeteren en het kennisniveau te verhogen.

Resultaten

succes

Impact

De vruchten van onze gezamenlijke inspanningen waren duidelijk zichtbaar. Het organische verkeer steeg met meer dan 23,5%, en Rijkswaterstaat verwelkomde meer dan 500.000 bezoekers uit Google alleen. Deze cijfers overstegen de vooraf gestelde doelen en onderstreepten de effectiviteit van de ingevoerde optimalisaties.

Maar de successen reikten verder dan kwantitatieve metingen. De kennisdeling en trainingen die tijdens het project plaatsvonden, leidden tot een aanzienlijke verbetering van de SEO-kennis binnen de organisatie. Rijkswaterstaat werd uitgerust met de vaardigheden en kennis om hun online aanwezigheid voortdurend te verbeteren, en om een informatiestroom van hoge kwaliteit te garanderen die toegankelijk en bruikbaar is voor een breed publiek.

De case Rijkswaterstaat illustreert de kracht van een strategische en geïntegreerde aanpak. Door de unieke behoeften en doelen van de klant te combineren met onze expertise, waren we in staat om zowel directe als duurzame resultaten te leveren, waarbij de online zichtbaarheid, gebruikerservaring en interne kennisbasis van Rijkswaterstaat verrijkt werden.

Ook zo'n project?

Heb jij hetzelfde of een vergelijkbaar probleem? Wij helpen je graag!