Kantoor

Customer Journey

De consument denkt niet in apparaten of marketingkanalen. Om online marketing effectief in te zetten, kan de customer journey die de consument doorloopt wel ingedeeld worden in verschillende fases. Per fase heeft de consument verschillende vragen afhankelijk van de fase waarin hij/zij zich bevindt in bijvoorbeeld een aankoopproces. De optimale marketingstrategie richt zich daarom op aanwezigheid in alle fases, met een op dat moment relevante uiting.

Sterk in Marketing, Data & Techniek

  • Klant en customer journey staan altijd centraal
  • Customer Experience verhoogt CLV
  • Innovatie als drijfveer
  • Data is van vitaal belang
  • Verbinden van mens en merk
  • Investeren in owned media 
Customer Journey

4 fases binnen de CustomerJourney

OrangeValley deelt, voor de inzet van marketingmiddelen, de customer journey op in vier fases;

  • Touch
  • Tell
  • Sell
  • Care

De doelgroep heeft in elke fase een andere behoefte. Hierdoor verandert de behoefte van de consument gedurende de customer journey. Dit betekent dat content, marketingmix en de boodschap hierop afgestemd dienen te worden. Daarbij is het van belang om per fase te sturen op relevante key performance indicatoren (KPI) voor de individuele touch points. In de Touch en Tell fase is de zoekintentie en vereiste insteek vanuit contentmarketing voornamelijk informatief. In deze fase kunnen speciale zoekresultaten worden behaald, lees in ons artikel hoe u deze featured snippets realiseert.

Aangezien de behoeftes veranderen tijdens de aankoopfases, is het belang daar rekening mee te houden in het beoordelen van de kanalen per fase. Hierdoor beoordeel je het totale marketingproces en wordt afgestapt van het (traditioneel, last-click) beoordelen per kanaal zoals hiernaast weergegeven. Effectiever is het beoordelen, inspelen en aansturen op een samenwerking van kanalen en touch points binnen één totaal marketingproces.

Wil jij ook meer resultaat uit digital?