Kantoor

Experimentation Culture

Ontdek hoe een Experimentation Culture innovatie, groei en succes kan stimuleren in jouw organisatie. Wij geloven dat als iedereen in de organisatie bezig is met optimaliseren, je de meeste impact kunt maken. Maar hoe zorg je ervoor dat je een echte testcultuur in je organisatie creëert?

Waarom een experimentation culture?

  • Alle neuzen dezelfde kant op
  • Voorbereid op klantgedrag van de toekomst
  • Kennisborging en deling staan centraal
  • In-house tool voor het beheren van je optimalisatieproces
  • Betrek de hele organisatie bij optimaliseren middels gamification
Speed

Alle neuzen in de organisatie dezelfde kant op

Voor een effectieve en efficiënte groeistrategie is het essentieel dat iedereen binnen de organisatie bezig is met het optimalisatie proces. Daarom streven we ernaar om een testcultuur te creëren binnen je organisatie. Als alle neuzen richting optimaliseren staan, kun je het snelst groei realiseren. Hiervoor is het nodig dat iedereen binnen de organisatie betrokken is bij het optimalisatieproces. Door alle collega’s te betrekken bij het optimaliseren van de online omgeving, verweef je optimalisatie in het DNA van je organisatie.

Checking

Altijd voorbereid op het klantgedrag van de toekomst

Klantgedrag is altijd in beweging en zal in de toekomst gaan veranderen. Daarom is het belangrijk dat je voorsorteert op deze veranderingen om zo snel en effectief mogelijk te groeien. Het creëren van een testcultuur draagt bij aan de toekomstbestendigheid van je optimalisatie proces. Als iedereen binnen de organisatie bezig is met de klant en het optimaliseren van de klantreis, zullen veranderingen in klantgedrag eerder worden gesignaleerd. Daarnaast maakt een testcultuur het mogelijk om sneller en effectiever op deze veranderingen te reageren, en zelfs proactief in te spelen op deze veranderingen. Daarom is het voor de toekomstbestendigheid van je optimalisatieproces van essentieel belang om een testcultuur op te zetten.

Kantoor

De beste ideeën komen vaak uit verschillende afdelingen

Iedereen binnen de organisatie heeft een ander perspectief op het bedrijf en de website. En dus ook op het optimaliseren van de online omgeving. Daarom is het belangrijk om iedereen te betrekken in het optimalisatieproces. De beste ideeën komen namelijk vaak uit verschillende afdelingen. Denk hierbij aan het customer service team, product development team, of medewerkers uit de fysieke winkel. Medewerkers die direct contact hebben met klanten kunnen diepe kwalitatieve inzichten in klanten geven, die je helpen om zo effectief mogelijk te optimaliseren. Aan de andere kant, kunnen developers weer een inschatting geven welke optimalisaties het snelst zijn door te voeren. Door alle perspectieven mee te nemen kan zo efficiënt mogelijk worden geoptimaliseerd, met maximale groei als resultaat.

import_-MetaDimensions-graph-png

Kennis is macht, daarom staat kennisborging en deling centraal

Kennis is macht, en kennis over je klant wordt in de huidige markt dan ook steeds waardevoller. Hiervoor is het van belang dat je ideeën en inzichten opslaat en bewaart om ze te gebruiken en delen. Met elk experiment leer je immers meer over je klanten en hun gedrag. Het is echter een uitdaging om alle uitgevoerde onderzoeken en tests met bijbehorende inzichten te documenteren. Een A/B- testing programma loont echter alleen als alle inzichten worden opgeslagen, gemakkelijk te vinden en te delen zijn. Dit zorgt namelijk voor een eigen kenniscentrum waarbinnen je inzichten kunt ophalen en combineren. Hierdoor ben je in staat om tot betere hypotheses en test ideeën te komen die het digitale resultaat maximaal laten groeien.

Om deze reden hebben wij MetaDimensions ontwikkeld: een cloud-based omgeving voor kennisborging, dat opdrachtgevers ondersteunt bij het beheren en controleren van hun CRO proces.

Lees meer over MetaDimensions

Bouwen aan een echte testcultuur in je organisatie?