Hoe ervaren gebruikers uw website, App of webshop? Waarom zijn bepaalde functies moeilijk te gebruiken en wat zorgt ervoor dat men afhaakt tijdens het aankoopproces of het zien van uw design? Op die en nog veel meer vragen krijgt u antwoord met een biometrisch usability onderzoek.

Wat is een biometrisch Usability Lab?

Een Biometrisch Usability Lab is dé onderzoeksomgeving en kwalitatieve onderzoeksmethode voor gebruikersgerichte online marketing vraagstukken in Nederland. Dankzij het Usability Lab verkrijgt u diepgaand inzicht in én verklaringen over het gedrag en emoties(en biometrische reactie) van uw doelgroep.

Het Usability Lab biedt een woonkamer omgeving voorzien van moderne hulpmiddelen om gedrag van gebruikers uitgebreid te analyseren en verklaren.

usability-lab-biometrie

Hoe werkt het Biometrische Usability Lab?

Gebruikers die tot uw doelgroep behoren worden gevraagd een aantal specifieke taken uit te voeren. Al deze verrichtingen worden gemonitord door onze specialisten. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van Emotie- en Eye-tracking technologie. Aanvullend worden wanneer gewenst eveneens interviews afgenomen en/ of paneldiscussies gevoerd.

Het usability lab proces

Wat levert Usability onderzoek op?

De inzichten van deze onderzoeken koppelen wij voor u met de resultaten van andere web analyses, zoals heatmaps, uitkomsten van surveys en site recordings. Dit levert realistische hypotheses op voor uit te voeren A/B-tests en concreet advies ter optimalisatie van uw website, App of webshop conversie.

Voordelen van Usability onderzoek in ons Usability Lab:

  • Een unieke locatie voorzien van alle middelen om kwalitatief onderzoek uit te voeren.
    Test uw (re)designs met moderne toepassingen zoals Emotie tacking en Eye-tracking.
  • Bevestig op basis van onderzoek of een nieuw concept of een campagne-idee aan kan slaan bij uw doelgroep.
  • Verifieer het potentiële succes van nieuwe website designs om conversie te kwantificeren, alvorens live A/B-tests uit te voeren.
  • Breng de belevingswereld van gebruikers in kaart en bepaal welke emoties voor een gebruiker in meer of mindere mate een rol spelen bij het zien van een design, het gebruiken van een user interface en tijdens het uitvoeren van bepaalde taken.
  • Verkrijg inzicht in de bewuste en onbewuste gedraging en gedachtegang van uw gebruikersgroep. Breng kansen in kaart op basis van gedragsanalyse, paneldiscussies en interviews om uw communicatiemiddelen en te optimaliseren.
  • Toegang tot een scala moderne web analytics tools en specialisten van OrangeValley
  • Validatie van inzichten op grote schaal.
  • De organisatie wordt volledig verzorgd door OrangeValley.