Conversie Optimalisatie

Teksten voor websites optimaliseren voor conversie met AI

Het optimaliseren van teksten op websites is een belangrijk onderdeel van online marketing. Het doel is om bezoekers te overtuigen om een bepaalde actie te ondernemen, zoals het kopen van een product of het invullen van een formulier. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw tekst naast vindbaar is op zoekmachines ook de juiste snaar raakt bij de bezoeker? En hoe weet je welke tekst het beste werkt?

Content is key. Daarom wordt veel aandacht besteed aan SEO en afgelopen jaren is ook UX writing een specialisme geworden. Naast deze schrijfmethoden wordt steeds meer gebruikgemaakt van conversational tekstschrijven om het verhaal persoonlijker te maken.

Los van deze manieren van tekst-optimalisatie heeft de content nog een belangrijk doel. Gebruikers overtuigen een conversie te doen. Soms is dat het kopen van een artikel en soms het kopen van een ticket. Door persuasion-technieken toe te passen in de content, overtuig je gebruikers om een actie te ondernemen na het lezen van de tekst. 

In dit artikel beschrijven ik hoe je AI gebruikt om teksten te optimaliseren voor SEO, UX, Conversie en Conversational copywriting.

Een oplossing hiervoor is het gebruik van Artificial Intelligence (AI). Met behulp van AI kan je de effectiviteit van jouw teksten verbeteren. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt.


Stap 1: Analyseer de huidige tekst

Voordat je begint met optimaliseren, is het belangrijk om te weten wat er al goed gaat en wat er beter kan. Met behulp van AI kan je de huidige tekst analyseren en inzicht krijgen in welke woorden en zinnen goed werken en welke niet. Zo kan je gericht aanpassingen maken die leiden tot meer conversies.

Om de tekst te optimaliseren zorgen we eerst dat AI bewust is van de verschillende schrijftechnieken; SEO, UX Conversion en Conversational copy.

  • SEO copy is gericht op het makkelijk vindbaar maken van pagina’s op zoekmachines. Het richt zich op het vindbaar zijn voor zoekmachines.
  • UX writing houdt rekening met de context, het doel en de behoeften van de gebruiker en probeert hun problemen op te lossen door middel van heldere, beknopte en duidelijke tekst. Het gaat dus verder dan alleen het schrijven van woorden, maar is een integraal onderdeel van het ontwerpproces dat bijdraagt aan de algehele gebruiksvriendelijkheid en klantervaring van digitale producten.
  • Conversational text writing is een schrijfstijl die natuurlijke menselijke gesprekken in geschreven vorm nabootst. Het gebruikt een informele en benaderbare toon en taalgebruik om de lezer te betrekken en een gevoel van verbinding te creëren, vergelijkbaar met een persoonlijke en herkenbare manier van praten. Het wordt vaak gebruikt in marketing, klantenservice en journalistiek.
  • Conversion writing houdt rekening met het doel van de pagina en overtuigingstechnieken zoals de principes van Cialdini en probeert lezers te sturen door middel van actiegerichte en overtuigende tekst.

Stap 2: Maak gebruik van A/B-testen

Een veelgebruikte methode om te testen welke tekst het beste werkt, is A/B-testen. Hierbij maak je twee versies van dezelfde pagina, waarbij één element verschilt (bijvoorbeeld de kop of de call-to-action). Vervolgens laat je beide versies aan een deel van de bezoekers zien en meet je welke versie het beste werkt. Met behulp van AI kan je deze testen automatiseren en optimaliseren, zodat je snel en efficiënt tot de beste tekst komt.

Stap 3: Pas de tekst aan op basis van data

Op basis van de resultaten uit de A/B-testen kan je de tekst aanpassen en verbeteren. Hierbij kan je gebruik maken van AI om te analyseren welke woorden en zinnen het beste werken voor jouw doelgroep.

AI toepassen om teksten aan te passen:

Door de juiste prompts te gebruiken in Chat GTP informeer je Chat GTP over de verschillende soorten schrijftechnieken die je aan de tekst wilt toepassen. 

Daarna beschrijf je de context waar de tekst in geplaatst wordt. Wat is het doel van de pagina waar de tekst op staat. Is dat het boeken van een tour, het kopen van een product of het contact opnemen? Vervolgens instrueer je op welke manier je wilt dat de tekst geschreven wordt. Formeel of informeel? En geef een voorbeeld tekst. 
Vervolgens vraag je of hij deze technieken toepast in de bestaande tekst en zo ontstaat een variant die je kan testen.


Ben je geïnteresseerd in het optimaliseren van de teksten op jouw website voor conversie met behulp van Artificial Intelligence? OrangeValley kan je hierbij helpen. Onze experts zijn bekend met de nieuwste AI-technieken en kunnen jouw teksten analyseren, aanpassen en optimaliseren voor SEO, UX, conversie en conversational copywriting. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we jouw website kunnen laten opvallen en meer conversies kunnen genereren. We kijken ernaar uit om samen te werken en jouw online succes te vergroten.

Neem contact op