Conversie Optimalisatie

Hoe de conversiescan je helpt aan concurrentievoordeel

 

Na bijna vijf jaar conversieoptimalisatie in diverse branches wordt ons steeds duidelijker dat er met het verbeteren van de conversie van een website structureel grote voordelen te behalen zijn. Het verbeteren van de conversie door ad hoc losse A/B testen te doen levert in veel gevallen helaas slechts een beperkte resultaat op. Maximaal rendement uit conversieoptimalisatie halen vereist echter een gestructureerde aanpak en een lange termijn planning. Een website heeft immers vele onderdelen die verbeterd kunnen worden; landingspagina’s, navigatie, content, call-to-actions, formulieren etc. Maar waar kun je nu het beste beginnen om gestructureerd de conversie te verbeteren?

Gestructureerde aanpak

Conversieoptimalisatie begint bij ons met het maken van een overzicht van alle mogelijke verbeterkansen op de website. Met behulp van onze conversiescan analyseren we de diverse onderdelen van een website en kijken we of deze verbeterd kunnen worden. Aan de hand van ons maturity model bepalen we vervolgens welke verbeterkansen op dit moment relevant zijn, de hoogste prioriteit hebben en  het meeste resultaat op zullen leveren.

Aandachtsgebieden in de conversiescan

De conversiescan van OrangeValley geeft aan welke onderdelen van een website verbeterd kunnen en hoeveel verbetering daarbij mogelijk is. We verdelen deze onderdelen in 5 aandachtsgebieden; techniek, functionaliteit, usability, design en persuasion. We beginnen hierbij altijd met de techniek van een website. Een website moet altijd beschikbaar en toegankelijk zijn zodat een bezoeker ongehinderd door de website kan navigeren. Hoe overtuigend je website ook is, een bezoeker zal afhaken als de website té langzaam is of wanneer er cruciale fouten optreden. Met behulp van de functionaliteit, usability en design onderdelen kunnen we drempels wegnemen en het de bezoeker makkelijk maken om zijn of haar doelen te bereiken. De laatste stap is om door middel van persuasion de angst bij de bezoeker weg te nemen en hem of haar te overtuigen de doelen te voltooien.

Optimalisatie Piramide

Resultaat conversiescan

Onderstaand is een voorbeeld van een conversiescan toegevoegd. Hier zien we hoe een website per onderdeel scoort. De grootte van het oranje vlak geeft aan hoe goed een website op het desbetreffende onderdeel scoort. De punten met de hoogste score zijn de verklaring voor het huidige succes. De punten met de laagste score bieden de meeste kansen om het succes verder te vergroten. De “oranje vlek” geeft in één oogopslag weer waar de meeste kansen voor conversieoptimalisatie liggen.

Voorbeeld Conversiescan

Bovenstaand voorbeeld toont aan waar de zwakke plekken op een website liggen. Hoe dichter de “oranje punt” bij het centrum ligt, hoe meer er verbeterd kan worden. Om de website te vergelijken met andere website nemen we eventueel ook de websites van concurrenten mee in onze analyse.

Effort/gain matrix… waar te beginnen

Met behulp van een conversiescan maken we een overzicht met de verbeterkansen voor een website. We bepalen per verbeterkans wat de impact is op de conversie en hoeveel inspanning we verwachten dat het kost om dit te realiseren. Uiteindelijk verzamelen we deze bevindingen in een effort/gain matrix. In een dergelijke matrix zien we direct op welke punten het meeste rendement is te halen tegen de laagste investering.

Effort gain

Bovenstaand zien we een voorbeeld van een effort/gain matrix zoals wij deze hebben opgesteld. Hiermee is ook de prioriteit bepaald waarmee je aan de slag kunt gaan om de conversie op je website op een gestructureerde wijze te verbeteren. Voor al deze verbeterkansen wordt een optimalisatietraject gestart. We stellen een hypothese op, maken verschillende varianten en starten met het uitvoeren van A/B of Multivariate testen.

Alle optimalisatietrajecten worden in een planning opgenomen zodat er op een gestructureerde, continue wijze gewerkt wordt om de conversie te verbeteren.