Mobile Strategy

 

Op 18 december heeft OrangeValley in samenwerking met Google een Mobile Strategy Event georganiseerd op locatie bij Google Nederland in Amsterdam. Tijdens dit event werden een aantal presentaties vanuit Google en OrangeValley gegeven over dit onderwerp.

De eerste presentatie werd door Boudewijn Elsenburg en Casper Verhofstad namens Google gegeven. In hun presentatie worden een aantal trends en marktontwikkelingen besproken. Tevens bespreken zij de consumerbarometer een website waarop eenvoudig inzicht kan worden verkregen in het consumentengedrag op mobile devices. Hoe krijgen we de juiste boodschap aan de juiste persoon op het juiste moment op het juiste device. De mogelijkheden om gericht online te adverteren worden toegelicht zoals bijvoorbeeld TrueView In-stream Ads en Image Banners. Tevens staan zij stil bij mobile biedstrategien en rijken ze in hun presentatie een aantal KPI’s aan voor een succesvolle mobile strategie.

Tijdens de tweede presentatie van Eduard Blacquière (principal consultant bij OrangeValley) wordt ingegaan op het gebruik van Mobile Devices in 2015 en de online marketing handvatten voor 2015. Eduard ligt in zijn presentatie toe hoe de aanpak van OrangeValley werkt om tot een gerichte online strategie te komen. Hij behandeld het online maturity model, een model om de customer journey over meerdere devices te modelleren (Touch-Tell-Sell) de conversiescan waarbij een groot aantal aspecten van de mobile journey worden geanalyseerd van een website en de effort/gain matrix om te komen tot een goede prioritering. Tevens wordt ingegaan op een aantal trends en het veranderende gedrag van de consument. Er worden cijfers uit diverse marktonderzoeken toegelicht.

Meer informatie over Mobile sitedesign is hier te vinden:

 

Meer informatie over het berekenen van de waarde van Mobile is hier te vinden: