Dé 6 vernieuwingen in Google Analytics

 

Google heeft deze week een aantal updates doorgevoerd aan Google Analytics. Deze wijzigingen hebben betrekking op het eenvoudig delen en kopieren van dashboards, het bijna volledig verdwijnen van Flash uit de interface, de weergave van rapportlaadtijd, caching, aanpassingen aan de sampling van rapporten en een aantal interface-updates. Genoeg nieuws onder de zon dus en in dit artikel bespreken wat de impact is van de wijzigingen.

Delen en kopieren van dashboards

Door de recente update aan Google Analytics is het mogelijk geworden dashboards te delen (en te kopieren) tussen verschillende accounts en profielen. Doordat dashboards deel- en kopieerbaar zijn geworden is het mogelijk snel een standaard set dashboards op een ander account of profiel toe te passen, waarbij je voorheen het dashboard helemaal handmatig opnieuw in elkaar moest zetten.
Een enorme update voor iedereen die met dashboards werkt en met name voor iedereen die veel verschillende dashboards en profielen beheert voor zijn organisatie.

Weergave van de laadtijd van rapportages

Voorheen kon het nog wel eens gebeuren dat je bij het bekijken van rapportages een behoorlijke tijd moest wachten voor de opgevraagde rapportage wordt getoond.

Lange laadtijd bij specifieke rapporten in Google Analytics

Een langere laadtijd kwam vooral vaak voor bij ongeagegreerde rapporten. Ongeagegreerde rapporten zijn rapportages die niet direct beschikbaar zijn in het menu van Google Analytics en op het moment dat je ze opvraagt moeten worden berekend. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld een verdieping op een standaard verkeersbronnenrapportage (voorgeagegreerd) waaraan je een zelf gekozen dimensie toevoegd (wat het rapport ongeagegreerd maak).

Om meer inzicht te geven in de tijd die nodig is om een rapport te laden heeft Google, Analytics uitgebreid met een visuele indicator van de laadtijdvoortgang.

Caching van rapporten

Zoals in de voorgaande alinea’s aangegeven heeft elk rapport in Google Analytics tijd nodig om berekend en daarna getoond te worden in de browser. Vanaf de recente update heeft Google het echter mogelijk gemaakt dat rapporten die al bekeken zijn in de browser worden gecached. Door rapporten te cachen wordt Google Analytics (merkbaar) sneller in het gebruik als je vaak tussen één of meerdere rapporten wisselt. Na het afsluiten van de browser verdwijnen de gecached rapporten automatisch uit de browser. Ook wordt de data in een rapport automatisch bijgewerkt indien er tijdens de sessie iets veranderd. Aan onderstaande melding herken je dat een bepaald rapport is gecached:

Aanpassingen aan de data-sampling

Data-sampling ook wel bekend als de “fast-access mode” (of de
“Snellere verwerking” modus in het Nederlands), werd toegepast indien een account binnen de geselecteerde periode meer dan 500.000 interacties (bezoeken, events, e-commercetransacties) te verwerken heeft gekregen. Met de recente update is de data-sampling weer op geupdate waarbij standaard gesamplede data wordt getoond bij meer dan 250.000 interacties in de geselecteerde periode op account niveau. Google Analytics berekend nu de rapportage op basis van een statistisch verantwoorden random selectie van 250,000 bezoeken.

Het is middels een slider wel mogelijk de data-sampling ondergrens van 250.000 terug aan te passen naar 500.000 maar dit moet per (weergave) van een rapport worden aangegeven.

Deze aanpassing zorgt er voor dat (complexe) rapportages sneller zullen laden en de betrouwbaarheid van de data op basis van een kleinere steekproef levert statistisch betrouwbare weergave van trends (uitzonderingen daar gelaten waarbij rapporten worden berekend in accounts met zeer grote hoeveelheden data en de dan zeer kleine steekproef). Toch zorgt deze aanpassing voor een aantal punten waarmee zeker rekening gehouden dient te worden:

  • Accounts met 250.000 tot 500.000 interacties worden nu ook geconfronteerd met sampling (waarbij deze groep in de oude situatie toegang had tot de rapportages op basis van ongesamplede data)
  • Voor accounts met zeer grote hoeveelheden data kan de steekproef dusdanig klein worden dat de resultaten onbetrouwbaar worden. Voor deze groep is het aan te raden handmatig altijd de steekproefgrote aan te passen door de slider naar “Grotere precisie” te verschuiven.
  • Er ontstaat door de aggressievere sampling minder inzicht in voor SEO zeer relevante informatie over zoekwoorden en bijbehorende landingspagina’s, ook hiervoor geld dat de rapportages op “Grotere precisie” bekijken aan te raden is.

Om de steekproef grote aan te passen kan je in de vernieuwde interface op het (vierkante blokjes icoon klikken) rechtsboven in de rapportage. Uiteraard wordt dit enkel getoond indien het betreffende rapport op basis van gesamplede data is berekend. Na aanpassing van de steekproefgrote (“Snellere verwerking” = 250.000 interacties of “Grotere precisie” 500.000 interacties) wordt het betreffende rapport automatisch herberekend en zal de aanpassing in steekproef grote gelden tijdens de rest van het bezoek aan Google Analytics.

User interface aanpassingen

Naast bovenstaande usability updates en aanpassingen aan de data-sampling zijn er ook nog een aantal visuele wijzigingen aan de interface doorgevoerd.

Visuele aanpassing rapporten

De rapporten binnen Google Analytics zijn aangepast waarbij met name is gelet op de leesbaarheid en interperteerbaarheid van de data, dit vertaald zich onder meer door een aanpassing aan de kleuren waardoor meer nadruk is komen te liggen op de data in plaats van de navigatie elementen. Tevens zijn de volgende interface punten in deze update verbeterd:

  • Verbeterde informatie hiërarchie;
  • Aanpassing aan de weergave van de grafieken;
  • Eenvoudig een extra statistiek selecteren om te vergelijken;
  • Standaard weergave van basis statistieken verbeterd (statistieken waaronder: Bezoeken , Pagina’s/bezoek, Gem. tijd op site, % nieuwe bezoeken en Bouncepercentage);
  • Aanpassing van de top-balk;
  • Profiel en account beheer eenvoudiger bereikbaar gemaakt door deze op te nemen in de top-balk.

Iconen het linker menu

Daarnaast heeft Google het linker menu geupdate waardoor de inhoud van de hoofdgroepen (Doelgroep, Advertenties, Verkeersbronnen, Inhoud en Conversie) duidelijker wordt weergegeven door de getoonde iconen. Tevens is het linkermenu visueel ook iets geupdate waardoor je per onderwerp een kleinere groep menu items hebt om uit te kiezen waardoor je sneller naar de juiste rapportage kan navigeren.

De interface is bijna volledig Flash-vrij geworden

Google Analytics heeft altijd zeer veel gebruik gemaakt van Flash. Hierdoor loopt Google Analytics al geruime tijd voor op de concurrentie als je kijkt naar de weergave van bijvoorbeeld grafieken. Flash wordt echter vaak niet ondersteunt door mobiele telefoons en tablets waardoor je om op je mobiel Google Analytics te raadplegen altijd was veroordeeld tot speciale apps. Vanaf de update is dit echter niet langer meer nodig want de interface van Google Analytics is voor het over grote deel volledig Flash vrij geworden. Hierdoor laad de interface sneller maar kan je ook met de data aan de slag op je tablet!

Extra update: Motion charts zijn terug

De motion charts uit de oude interface (v4) zijn met de recente update door Google terug gebracht in de Google Analytics interface. Daarbij is ook de interface van de motion charts iets verder verbeterd. Nadeel is echter dat ze nog steeds op basis van Flash werken, met je tablet of telefoon kan je dan ook (nog) geen gebruik maken van deze functionaliteit die is geherintroduceerd.