Nieuws

Strategische samenwerking OrangeValley en Dierenbescherming

 

OrangeValley ondersteunt de Dierenbescherming bij het structureel en duurzaam verbeteren van het online rendement. Om te zorgen voor meer leden en giften gaat OrangeValley een traject starten om enerzijds meer relevante bezoekers naar de websites van de Dierenbescherming te trekken en anderzijds meer conversie op de sites van de Dierenbescherming te realiseren zodat meer bezoekers besluiten om lid te worden of een gift te doen.

Er wordt direct gestart met het verbeteren van de webanalyses waardoor inzicht ontstaat in de beste online verkeersbronnen. Hiermee wordt helder waar de beste bezoekers vandaan komen en wat hun intentie is. Met zoekmachine marketing wordt vervolgens actie genomen om meer relevante bezoekers te krijgen. Voor de pagina’s waar veel bezoekers afhaken worden verschillende varianten gemaakt die aan de bezoekers worden getoond, Zo kan Orangevalley samen met Dierenbescherming exact bepalen welke variant het beste rendeert. OrangeValley maakt hierbij gebruik van speciale software om snel verbeterde varianten te maken van de huidige website zonder daarbij de bestaande website te vervangen. Op basis van persuasion modelling en andere marketingtechnieken zal OrangeValley de verbeterde varianten maken. Eerder heeft OrangeValley een soortgelijk traject gedaan voor Giro555 waarbij 115% meer conversie is gerealiseerd.
OrangeValley zal ook de online advertentie verbeteren om het rendement te vergroten. Daarbij worden varianten van de advertentieteksten gemaakt om te bepalen welke advertentie het beste scoort, tevens zal de quality-score worden verbeterd waardoor er per klik minder betaald hoeft te worden. Daarmee wordt professioneel gewerkt aan het bereiken van een maximaal conversieresultaat tegen een zo laag mogelijke kosten per conversie.

Op 26 septebmer start een grote ledenwerf campagne. Hierbij worden ingezet; DM, e-mail, telemarketing, abri’s en een 10- delig TV programma. OrangeValley begeleid en adviseert de Dierenbescherming bij deze campagne, op basis van onze ervaringen en best practices tekenen we de ideale bezoekdialoog, dit vormt het startpunt van de campagne. Daarnaast zorgen we ervoor dat er testscenario’s klaarliggen waardoor we direct kunnen ingrijpen bij een eventueel achterblijvende conversie. Binnen de campagnepagina’s zetten we ook testvarianten in, op deze manier kunnen we gedurende de looptijd van de campagne op dag- niveau de conversie van de actiepagina’s optimaliseren.
De Dierenbescherming
Contactpersoon: Rob Potgiesser
T: +31 88 8113 297
[email protected]
www.dierenbescherming.nl

OrangeValley Consultancy BV
Contactpersoon: Ortwin Verreck
De Corridor 27
3621 ZA Breukelen
T: +31308200200