Nieuws

Google koopt tijd voor de Cookieless future

 

De techgigant Google komt terug op hun eerdere aankondiging de third party cookies te laten vervallen in hun Chrome browser technologie. Waar ze begin 2020 al aan hebben gegeven te streven naar een realisatie binnen dit jaar, is de termijn nu naar 2023 verschoven. Google wijkt hierin af van de andere grote spelers als Apple en Facebook die zich wel blijven richten op het zo snel mogelijk afstoten van de third party cookies.

Deze hele beweging is in gang gezet door de sterke weerstand die consumenten ervaren bij het hardnekkig volgen van hun gedragingen en bewegingen op het internet. Los van het veelal hinderlijke effect is ook de privacy regelmatig stevig in het geding. Op het eerste gezicht zou je als organisatie kunnen concluderen dat het werken aan een Cookieless future daarmee ook vertraagd kan worden. Wij adviseren echter ten stelligste met volle focus door te werken aan het (verder) opzetten en toepassen van de zogenaamde first party data in uw organisatie. Enerzijds om de ontwikkelingen die op dit gebied volop spelen voor te zijn en de klanten optimaal te blijven bedienen, anderzijds om hiermee een schat aan waardevolle (eigen) klantinformatie op te bouwen.

Wil je meer weten over de Cookieless future? Neem even contact op!  Kijk zeker ook op: Alles over The Cookieless Future waar we in ons onlangs gegeven webinar dieper ingaan op deze materie.  

Google Cookies