Nieuws

OrangeValley ISO 27001 gecertificeerd

 

OrangeValley is medio 2018 begonnen met de certificering volgens de ISO norm. Het certificaat 27001 was voor ons van groot belang. Het verstandig omgaan met data, de integriteit ervan en de beschikbaarheid van onze gegevens en klantgegevens is namelijk essentieel om onze data driven digital marketing activiteiten voort te kunnen zetten. 

Consultants werken met een role-based-acces-systeem
Toen het ISO traject in de zomer van 2018 van start ging, ging het OrangeValley het ISO traject niet enkel om certificering, de gehele werkwijze is tijdens het proces aangepakt. Zodanig dat data van klanten en partners ons netwerk niet langer raakt. Tenzij dit vereist is. Consultants krijgen toegang op basis van project-uren. Dit is een role-based-acces-systeem waarmee toegang tot de data gewaarborgd, gelogd en gemonitord wordt.

Data-processing agreements documenteren verder wat OrangeValley voor haar klanten verwerkt, hoe OrangeValley daar mee omgaat en waar de data precies is. Daarnaast zijn al onze partners gecertificeerd en een onderdeel van de keten, waardoor elk segment wordt gewaarborgd.

OrangeValley is per 1 februari ISO 27001 gecertificeerd
Dankzij de effort van onze Data Protection Officer (DPO) en de focus en bijdrage van het gehele OrangeValley team heeft OrangeValley alle keuringen voor het ISO 27001 certificaat succesvol doorlopen. Per 1 februari is OrangeValley ISO 27001 gecertificeerd.

In het halen van de norm blijft de klant centraal staan, dat vraagt flexibiliteit van de IT-afdeling. OrangeValley is namelijk niet tool-afhankelijk en de gewenste werkwijze van de klant kunnen we vaak in de manier van werken toepassen.