Nieuws

Verslag drie masterclasses OrangeValley op de GAUC- Adwords Edition 2012

 

De Masterclasses van de GAUC (Google Analytics User Conference) werden dit jaar gegeven in Zaandam op 20 en 21 november. OrangeValley is een van de partners en geaccrediteerd en levert derhalve ook een drietal sprekers voor deze drie masterclasses. De consultants die dit jaar zorgden voor de schat aan informatie bestemd voor de vele MKB’ers, analisten en IT managers waren achtereenvolgens Corné Hoogendoorn, Raoul Lemoine en Roel Willems.

Tijdens deze editie van de GAUC werd dieper ingegaan op Google Adwords en bij het overgrote deel van de masterclasses was dit dan ook een leidraad waarme het kennisniveau van de bezoekers naar een hoger plan werd getild.

De spreker die het spits afbeet in de voor OrangeValley bestemde Michelangelo-zaal was Corné Hoogendoorn. Corné, SEO consultant, heeft een achtergrond als allround search specialist en daarom was het onderwerp van zijn masterclass een logisch gevolg. Corné heeft inzichtelijk gemaakt hoe er planmatig gewerkt kan worden aan synergie voordeel tussen SEA en SEO. Tijdens de sessie is ingegaan op het door OrangeValley ontwikkelde Maturity Model en de toepassing daarvan. Een van de conclusies is dat SEO en SEA, wanneer zij op een juiste manier samen worden ingezet, meer verkeer genereren dan wanneer zij los van elkaar gebruikt worden. Daarnaast is het van belang dat er een situatie gecreërd wordt waarbij de twee strategiën optimaal profiteren van de individuele data die zij verschaffen.

Na een korte pauze was het tijd voor Raoul Lemoine om aan te treden in de maximaal bezette zaal. Raoul is binnen OrangeValley een van de grondleggers van de Adwords aanpak voor zowel nationale als internationale opdrachtgevers. Raoul heeft tijdens zijn masterclass een handvat geboden als het gaat om het begrijpen van de kwaliteitsscore die Google toekent aan een Adwords-campange. Daarnaast ging hij dieper in op de verschillende aspecten die van belang zijn wanneer een campagne geoptimaliseerd moet worden om zo tot een hogere kwaliteitsscore te komen. De belangrijkste punten die hij heeft aangehaald, betreffen het focussen op de juiste doelgroep waarbij elke zoekopdracht als vraag dient te worden geïnterpreteerd. De vraag van deze doelgroep moet met het juiste antwoord gecombineerd worden. Hierop aansluitend is het van belang dat de verwachting van de doelgroep door een gebruiksvriendelijke landingspagina wordt ingelost.

Roel Willems was na de lunch degene die de laatste masterclass voor zijn rekening nam. Roel is een webanalist pur sang en kan, dankzij zijn ervaring als trainer en docent, als geen ander bijdragen aan een kennisverhogend klimaat. Roel heeft onderzoek gedaan naar de Cookiewetgeving en de impact die deze wetgeving heeft op de traffic-kanalen van een website. Door zijn opgedane kennis kon hij de bezoekers voorzien van bruikbare tips in de vorm van een aantal stappen die zij na kunnen lopen om het aantal opt-ins zo hoog mogelijk te houden en de impact zodoende te verlagen. Uiteindelijk heeft Roel aangegeven dat het, met betrekking tot de Cookiewet, belangrijk is te onthouden dat het verkrijgen van toestemming zorgt voor een goed inzicht en op basis hier van effectieve inzet van een marketing budget. Echter, dan ben je er nog niet. Optimalisatie en segmentatie bieden kansen om het aantal conversies nog verder te verhogen.

Wederom was deze editie van de GAUC een waar succes.