Nieuws

Per 1 juli Google Analytics Universal data verwijderd

Al enige tijd waarschuwt Google gebruikers dat met ingang van 1 juli 2024 Universal Analytics volledig wordt vervangen door Google Analytics 4-properties. Vanaf die datum schakelt Google alle Universal Analytics-services en Universal Analytics API's uit. Dit houdt in dat Universal Analytics-property's niet meer toegankelijk zullen zijn. Noch via de frontend, noch via een API.

Hoewel gebruikers al een tijd geleden op de hoogte werden gesteld, leek niet iedereen direct
aanstalten te maken. GA4 werd al niet met luid gejuich onthaald (doe voor de grap eens een
zoekopdracht op “Why Google Analytics 4 is bad”). Veel organisaties stelden de overstap naar GA4
tot het laatste moment uit. En vervolgens ook de export van historische UA data. Maar nu begint de
klok toch wel echt te tikken.

Google stelt voor om je data ofwel handmatig, ofwel via de API te exporteren. Handmatig is
misschien een optie als je slechts een beperkte export wilt doen. Maar bij een volledigere export is
handmatig downloaden van bestanden geen reële optie. In dat geval is gebruik van de API een
robuustere oplossing.

Waarom is het zinvol historische data te exporteren?

Web analytics data krijgt pas betekenis door deze te vergelijken met eerdere data. Beoordeling dat
een online campagne een succes was, is pas mogelijk als je een referentie hebt. Als je ook weet
hoe een minder goede campagne eruit ziet. In veel gevallen is vergelijken met een voorgaande
periode niet voldoende. Vanwege seizoensinvloeden is vergelijk met voorgaande jaren vaak
zinvoller. Hiervoor is historische data nodig.

Maar welke data ga je exporteren? 

Het beste kun je de data zo exporteren dat naderhand eenvoudig vergeleken kan worden met relevante huidige data uit GA4. Dat houdt onder andere in dat data het beste per dag kan worden geëxporteerd, zodat vergelijk over specifieke periodes mogelijk is. Richt je hierbij op metrics die geaggregeerd kunnen worden zoals sessies, pageviews en conversies. Unieke bezoekers is als metric helaas niet goed te aggregeren. Genereer verschillende data exports met verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld:

  • export met verkeersbronnen / campagnes en bijbehorende metrics
  • export met technische data, zoals gebruikte browser, device, etc.
  • export van relevante event data

Waarheen exporteer je de data?

Idealiter exporteer je de data naar een database zoals BigQuery, waarmee je vervolgens eenvoudig data weer kunt ontsluiten via bijvoorbeeld dashboards en andere kanalen om te rapporteren. Het is dan mogelijk de historische data zo te integreren met je GA4 data dat vergelijk met historische data makkelijk mogelijk blijft.

Heb je hulp nodig bij een vlekkeloze export van je historische Universal Analytics data? Neem snel contact met ons op zodat we je hierbij kunnen helpen, voordat deze data niet meer beschikbaar is.

Einde persbericht:​ Noot voor de redactie

Voor meer informatie, interviewverzoeken of meer beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Anouk Sintniklaas op telefoonnummer: 030-8200200 of via e-mail [email protected]