Nieuws

Slim omgaan met cookies en de cookiewet

 

To place or not to place…?

Het is iedereen inmiddels duidelijk; er is iets met die cookies… Maar wat? Sinds juni 2012 heeft de overheid besloten dat het verboden is voor websites om cookies te plaatsen bij hun bezoekers tenzij deze bezoekers hier expliciet toestemming voor hebben gegeven.

Wanneer met deze cookies ook nog persoonsgegevens worden verwerkt, is tevens de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Op grond van deze wet moet degene die depersoonsgegevens verwerkt hier in de regel zogenaamde ondubbelzinnige toestemming voorhebben.

Gevolgen

De cookiewetgeving zal aan de gemiddelde gebruiker voorbij gaan en het enige dat voor hen verandert, is dat er bij de meeste websites hinderlijke pop-ups verschijnen. Daarom kan het zo zijn dat bezoekers gewoon zo snel mogelijk verder willen met het surfen op de betreffende website en de cookiemelding dan ook wegklikken of simpelweg op de meest duidelijk aanwezige knop drukken (of dit afwijzen of accepteren betekent, is van ondergeschikt belang). Voor web analisten betekent de nieuwe wetgeving dat er een hoop inzichten met betrekking tot bezoekersstatistieken ontbreken.

De gevolgen van de wetgeving treffen dus zowel internetgebruikers als de eigenaren van websites. Zou het daarom niet wenselijk zijn de (negatieve) gevolgen voor alle betrokken partijen zoveel mogelijk te beperken? Mede hierom heeft OrangeValley het als haar taak gezien deze beperking te bewerkstelligen en heeft een oplossing gecreëerd.

De oplossing

In drie woorden: Cookie Certified Network. Het door OrangeValley ontwikkelde netwerk zorgt ervoor dat de nadelige gevolgen die de wetgeving met zich meebrengt, worden beperkt tot een minimum. Dit wordt bereikt door het creëren van zogenaamde pools. De toestemming die bezoekers normaal gesproken geven voor enkel de website die ze op dat moment bezoeken, geldt nu voor alle websites binnen de desbetreffende pool. Deze manier van toestemming verkrijgen, is een uitkomst voor organisaties met meerdere websites in het beheer!

Deze organisaties zullen het aantal opt-ins zien groeien en mede door de betrouwbaarheid van het netwerk (er wordt immers periodiek gecontroleerd op het correct gebruiken van cookies) zal er een hogere acceptatie van de cookiemelding gerealiseerd worden. De mogelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld het design van de melding zijn eindeloos. Voor de bezoeker geldt dat deze niet keer op keer wordt geconfronteerd met cookiemeldingen, wat een meer aangenaam website-bezoek tot gevolg heeft.

To place!

Het moge duidelijk zijn, iedereen is gebaat bij het gebruik van het Cookie Certified Network. Het netwerk is inzetbaar wanneer u één website heeft, maar wanneer het aantal deelnemende websites binnen een pool toeneemt, zal dit de toegevoegde waarde aanzienlijk vergroten. Bent u geïnteresseerd in het gebruik van het Cookie Certified Network dan kunt u te allen tijde contact opnemen met één van de specialisten van OrangeValley!