De SEO dokter Site clinic

 

De SEO-dokters Eduard Blacquière, Dylan Mouthaan, Martin Joosse, Corné Hoogendoorn en Daan Zijderveld zijn werkzaam bij OrangeValley en adviseren dagelijks over zoekmachine optimalisatie (SEO) aan webwinkeliers. Op grond van hun ervaring adviseren ze webwinkeliers in Twinkle. In dit artikel lees je hun adviezen voor http://www.rijschoolbuis.nl.

Techniek en content; de voorwaarden
Wanneer er wordt gesproken over zoekmachineoptimalisatie (SEO), is het van belang een drietal aspecten te onderscheiden. Deze aspecten, te weten techniek, content en linkbuilding, vormen de gebieden waarop de optimalisatie wordt toegepast. De combinatie van de eerste twee aspecten, techniek en content, gelden in de ogen van Google als voorwaarden voor een website om in de resultatenpagina (SERP) opgenomen te worden. De combinatie tussen content en linkbuilding wordt gezien als bepalend wanneer de positie in voornoemde SERP bepaald wordt.

Als het gaat om techniek en content, dan zijn dat twee gebieden waarop bij Rijschool Buis flinke sprongen gemaakt kunnen worden. Laten we als eerst de techniek bekijken:

Techniek
Wanneer je naar de website gaat door de URL in te voeren, is het eerste dat opvalt het feit dat de website zowel via www.rijschoolbuis.nl als via rijschoolbuis.nl te bereiken is. Google is redelijk in staat om te herkennen dat het om dezelfde website gaat, maar hoe makkelijker het Google gemaakt wordt, des te beter. De volgende winst valt te behalen bij het optimaliseren (lees: invullen) van de page title en de meta description.

De page title en meta description zijn, wanneer het gaat om zoekmachine-gerelateerd verkeer, het eerste contactmoment tussen de website en potentiële bezoekers. Een resultatenpagina bevat weergaven van de gevonden websites in de vorm van een page title en een meta description. Daarom is het van belang om de page title en de meta description goed te laten aansluiten op het zoekwoord. In het geval van Rijschool Buis zou een relevante zoekterm ‘rijschool amsterdam’ kunnen zijn. Een voorbeeld titel (maximaal 70 karakters) zou kunnen zijn ‘Rijschool Buis; Amsterdam’, met als meta description (maximaal 150 karakters) ‘Bij rijschool Buis uit Amsterdam kunt u, met behulp van onze ervaren, professionele instructeurs terecht voor het behalen van alle rijbewijzen’.

Nadat dit is afgevinkt, komen we bij het volgende verbeterpunt, het gebruik van zogenaamde heading tags. Wanneer de Google-bot content leest, kan hij daarin gestuurd worden. Dat kan door middel van deze tags. Deze tags of labels zijn onder te verdelen in zes waarde-niveaus, waarbij niveau 1 (H1) het meest belangrijk is. Het is dus van belang om een label te hangen aan een koptekst, zodat de Google-bot de waarde van deze kop kan herkennen. Het komt er in de broncode uiteindelijk als volgt uit te zien:

<h1>Koptekst</h1>

Het gebruik van de juiste heading tags is ook van belang bij het optimaliseren van de content.

Content
Google beoordeelt de relevantie van een website mede aan de hand van de content. Wanneer een website gevonden moet worden op een bepaalde zoekterm, is het van belang dat de content hiervoor geoptimaliseerd wordt. Heel kort door de bocht is het bij de optimalisatie van een tekst van belang dat de zoekterm een aantal keer terugkomt in de tekst en dan bij voorkeur in de koptekst (dmv tags), zodat er voor Google geen twijfel over bestaat dat een bepaalde tekst over een bepaald onderwerp (zoekterm) gaat.

Bij voorkeur wordt een pagina voor één zoekintentie geoptimaliseerd. Wel is het mogelijk de pagina voor verschillende variaties van een zoekterm te optimaliseren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het verschil tussen enkel- en meervoudsvormen. Wilt u content optimaliseren om een featured snippet te krijgen? Lees dan onze uitgebreide analyse en best practices omtrent featured snippets.

Een stap verder: local search
Om bij een sterk beconcurreerde zoekterm als ‘rijschool amsterdam’ te kunnen concurreren met andere rijscholen, zal men een stapje verder moeten gaan. Wanneer de resultatenpagina van deze zoekterm verschijnt, is het meteen duidelijk dat dit niet de gebruikelijke pagina is, waarbij tien resultaten onder elkaar staan vernoemd. Google herkent dat bij deze zoekterm een  uitsplitsing van de zoekresultaten op lokaal niveau gewenst is.

Hierbij worden de Google+ Local registraties weergegeven.

De factoren die voor Google van belang zijn wanneer de rankings bepaald worden, zijn de volgende:

1. Het fysieke adres

2. Categorie associatie

3. Nabijheid adres (t.o.v. gezochte locatie)

4. Autoriteit van de website

5. Hoeveelheid ‘citaties’

Op deze punten kan wederom een optimalisatie-slag gemaakt worden. De Google+ Local registratie moet zo volledig en nauwkeurig mogelijk worden ingevuld. Zorg voor correcte adresgegevens en voeg bijvoorbeeld afbeeldingen en video’s toe. Kies de meest geschikte, specifieke categoriën voor het bedrijf. Als derde is het van belang dat er gezorgd wordt voor een krachtige, nauwkeurige aanwezigheid op het internet. Controleer daarbij of op sites van derden uw bedrijfgegevens correct vermeld zijn. Daarnaast kan het aanmoedigen van klanten om een recensie over het bedrijf te schrijven, eveneens bijdragen aan een stijging binnen de rankings.

Nog een stap verder: design
Nu de optimalisatie op deze punten is afgerond, kan een stijging niet langer uitblijven. Echter, om bij de voornoemde zoekterm het verschil te willen maken, zal er ook op het vlak van bijvoorbeeld linkbuilding een en ander gedaan moeten worden. Linkbuilding is jammer genoeg een tijdrovende bezigheid die vaak ook het bezit van een aantal specifieke tools vereist. Om toch nog een stapje verder te gaan, kan het design van de website aangepakt worden.

Nu zult u zich wellicht afvragen wat het design van een website met SEO te maken heeft. Google beoordeelt een website aan een veelvoud van factoren en daarbij horen ook technische factoren zoals bijvoorbeeld de laadtijd van een bepaalde pagina. Een andere factor die van invloed is wanneer het gaat om het vasthouden van een behaalde ranking is de zogenaamde bounce rate. Wanneer Google merkt dat veel gebruikers, wanneer zij op een bepaalde website klikken, binnen een paar seconden weer terugkeren naar de SERP, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de beoordeling van de website. De website beantwoordt dan in de ogen van Google kennelijk niet aan de verwachting van de gebruiker en zal als minder relevant beschouwd gaan worden.

In het geval van Rijschool Buis kan bijvoorbeeld het verouderde design van de website een verhoogde bounce rate veroorzaken. Daarom is het in dit geval wenselijk de website een facelift te geven om zo een ietwat moderner en meer professioneel design na te streven.

Zo kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan een vernieuwd logo, een modern lettertype en het gebruik van een vernieuwd menu in de vorm van een navigatiebalk.

Wil je meer praktische SEO tips? Kijk dan op zoekmachine optimalisatie en volg de SEO dokter op Twitter: Twitter.com/SEOdokter.