Zoekmachine optimalisatie

De waarde van een goede sitestructuur

 

De SEO-dokters Eduard Blacquière, Dylan Mouthaan en Joost de Valk geven u, door middel van SEO site clinics, advies op het gebied van zoekmachine- optimalisatie. Meerdere webshops hebben zich gemeld voor controle. Hieronder vindt u de adviezen van de SEO-dokters voor één van de aanmeldingen: D-signverlichting.nl.

De adviezen van de SEO-dokters zijn gericht op een specifieke website, maade tips zijn doorgaans ook toepasbaar op andere sites. U kunt de aanbevelingen dus gebruiken voor uw eigen webshop.


Website: D-signverlichting.nl

D-signverlichting.nl is al goed op weg wat betreft SEO, gezien de hoge rankings op zoektermen als badkamerverlichting en keukenverlichting. Maar de SEO-dokters hebben nog een aantal verbeterpunten gevonden die de vindbaarheid van D-signverlichting.nl verder kunnen optimaliseren. Het advies richt zich voornamelijk op de sitestructuur en de weergave van de zoekresultaten.

Overnemen
Een goede sitestructuur is belangrijk voor de doorzoekbaarheid van alle beschikbare pagina’s die een website bevat. D-signverlichting.nl hanteert een structuur met meerdere niveaus (sub- en categorieniveaus). Maar de sitestructuur is niet zichtbaar in de url. Hierdoor zijn alle pagina’s bereikbaar op een url met maar één niveau, te herkennen aan ‘/’ tekens. Op deze manier kan een zoekmachine moeilijk de relatie leggen tussen wat het hoofdonderwerp is (bijvoorbeeld badkamerverlichting) en het subonderwerp (bijvoorbeeld badkamerverlichting inbouwspots). Het advies is om de sitestructuur over te nemen in de url-opbouw. Dit levert het volgende resultaat op: D-signverlichting.nl/badkamerverlichting/inbouwspots. Dit maakt de url meteen een stuk leesbaarder.

Kruimelpad
Om het navigeren te verbeteren, is een kruimelpad aan te raden. Hier maakt D-signverlichting.nl momenteel geen gebruik van. Voor de pagina ‘Badkamerverlichting Inbouwspots’ kan een kruimelpad als volgt: home > badkamerverlichting > inbouwspots.

Categorieën
Bovenstaand advies doet niets af aan de al goede opbouw van de site. Het aanbod is heel divers, van buitenverlichting tot kerstverlichting. Door de productgroepen op te delen in specifieke categorieën kan een zoekmachine goed bepalen om wat voor soort verlichting het gaat. Hiermee speelt de webshop netjes in op de behoefte van de doelgroep.

Unieke url

Wel is het nog aan te raden om elke pagina een eigen unieke url te geven. Zo zijn er namelijk twee url’s die verwijzen naar dezelfde pagina: D-signverlichting.nl/inbouwspots-c-50.html en D-signverlichting.nl/inbouwspots.php. Hiermee verdeel je waarde over twee url’s wat ten koste gaat van de vindbaarheid van de pagina. Als dit op grote schaal gebeurt, kan de zoekmachine je hiervoor straffen. Voorkom daarom dat pagina’s met exact dezelfde content, ook wel bekend als duplicate content, zijn te bereiken via meerdere url’s.

Doorklikken
Een zoekresultaat in zoekmachines wordt ingevuld door drie onderdelen. De titel van de pagina, de meta tag description (beschrijving van de pagina) en de url. Aan deze onderdelen zijn eisen gesteld door zoekmachines om de leesbaarheid van de zoekresultaten te verbeteren. Hierna zijn de drie onderdelen uitgeschreven met een passend advies.

Paginatitel
De zoekmachine breekt de paginatitels mvan D-signverlichting.nl in de meeste gevallen af vanwege de lengte. Het is daarom belangrijk de paginatitel te beperken tot zeventig karakters inclusief spaties. Omschrijf het hoofdonderwerp van de pagina en zorg dat deze uniek is voor elke pagina. Voor de volgorde van de paginatitel is het advies te beginnen met het hoofdonderwerp.

Paginaomschrijving

Het volgende verbeterpunt is de meta tag description. Deze is alleen zichtbaar voor zoekmachines en is enkel ter beschrijving van een pagina. Ook hier is het geval dat D-signverlichting.nl een te lange meta tag description gebruikt waardoor deze wordt afgebroken in de zoekresultaten. Beperk daarom deze beschrijving tot 160 karakters inclusief spaties. Vermeld het hoofdonderwerp en geef de zoeker een reden om te kopen. Het is namelijk nutteloos om goed te scoren op relevante zoektermen als de meta tag description geen aanleiding geeft om door te klikken.

Url
Op het laatste onderdeel, de url, is weinig te verbeteren. Het bevat de zoekterm waar de zoeker naar zoekt. Ook dit is belangrijk om de kans op doorklikken te verhogen. Het optimaliseren van deze drie onderdelen verhoogt de kans op een doorklik. En door de sitestructuur te koppelen aan de url-opbouw zal de vindbaarheid van D-signverlichting.nl zichtbaar verbeteren.

Testen
Wilt u weten wat het succes is van uw zoekresultaat? In Google Webmaster Tools kunt u de doorklikratio onder zoekopdrachten terugvinden. Hiermee kunt u de inhoud van de paginatitel en de meta tag description testen.

Meer weten over de SEO Dokter?

Lees hier meer weten over de SEO Dokter