Zoekmachine optimalisatie

Wat we weten over Google’s nieuwe linkalgoritme Penguin 4.0

 

We moesten er bijna 2 jaar op wachten: een update aan het bekende linkalgoritme van Google, genaamd Penguin. Maar sinds 23 september 2016 is het Penguin algoritme fors vernieuwd. De SEO-industrie noemt dit de Penguin 4.0 update. Dit is wat we er nu van weten.

Ehh.. Penguin wat?

Even naar het begin. Het gaat hier niet om een zwart-wit vogelachtig dier dat met name in koude gebieden leeft. Maar het gaat om een belangrijk algoritme van zoekmachine Google dat de links tussen websites beoordeelt (gelanceerd in april 2012).

Daarbij kijkt Google naar de kwaliteit van de links, waarbij het gaat om de pagina en website waar de link vandaan komt. Er worden dus ook andere factoren meegewogen dan puur en alleen de links (denk bijvoorbeeld aan de betrouwbaarheid, relevantie en autoriteit van de verwijzende website).

De kwaliteit beoordelen ze aan de hand van door Google opgestelde richtlijnen. Daarin legt de zoekmachine natuurlijk niet de werking van het Penguin algoritme uit, maar Google geeft wel voorbeelden aan wat je NIET moet doen als het gaat om links.

Links naar websites behoren tot de top 3 belangrijkste ranking factoren waarop Google de rangschikking van zoekresultaten baseert. Het Penguin algoritme is onderdeel van het complete Google algoritme (Hummingbird genaamd).

Het nieuwe Google Penguin algoritme is op 3 punten vernieuwd:

  1. Penguin algoritme nu realtime
  2. Beoordeling op onderdelen
  3. Devalueren i.p.v. bestraffen

1) Penguin algoritme nu realtime

Nieuw aan Google Penguin is dat het algoritme nu realtime opereert. Tot september 2016 was dit niet zo en werd het algoritme periodiek ververst.

Tussen 2012 en 2016 bestonden er beruchte Google Penguin updates. Tijdens deze refreshes zag je duidelijke schommelingen in de zoekresultaten van de ene op de andere dag.

wat_we_weten_over_googles_nieuwe_linkalgoritme_penguin_-_google_documenten

Deze schommelingen zijn dus nu verleden tijd. Doordat het Penguin algoritme nu realtime werkt, worden zoekresultaten continu bijgewerkt.

Wanneer je in het verleden getroffen was door het penguin algoritme, moest je maanden of soms langer dan een jaar wachten totdat je website opnieuw beoordeeld werd. Dat wordt nu dus realtime gedaan.

Note:
Realtime betekent overigens niet dat je per direct effect ziet van aanpassingen en optimalisaties. Google moet de pagina’s en websites van de verwijzende links eerst crawlen en beoordelen, voordat het meegewogen kan worden.

Waar Google de afgelopen jaren communiceerde over de datum waarop het Penguin algoritme ververst werd, zullen ze dat dus logischerwijs niet meer doen.

2) Beoordeling op onderdelen

Wat verder nieuw is aan Penguin 4.0 is dat het algoritme nu, in Google’s woorden, ‘more granular’ werkt.

In het verleden bestrafte het Penguin algoritme direct de gehele site, ook al was er slechts een gedeelte tegen de richtlijnen. Het nieuwe linkalgoritme werkt sinds september 2016 op onderdelen van je website. Hierdoor verliest dus niet direct de gehele website de potentie om goed te scoren in Google.

Dat betekent dat Google in theorie zelfs individuele links, die als spam (tegen de richtlijnen) gezien worden, kan beoordelen en devalueren. Dat heeft dus alleen op die specifieke onderdelen impact en niet meer op de gehele website.

3) Devalueren i.p.v. bestraffen

Een derde belangrijke vernieuwing is dat Google niet meer standaard je website, of onderdelen, bestraft (met een lagere positie in de zoekresultaten als gevolg). Dat is namelijk hoe de meeste spam algoritmes werken tot nu toe.

Google geeft aan dat er nu alleen een devaluatie plaatsvindt op (en rondom) de links die als spam beschouwd worden. Je zou het zo kunnen zien dat Google de links die tegen de richtlijnen zijn niet meer meetelt voor de rangschikking van de betreffende site. Ze bestaan als het ware niet meer.

Disavow, wel of niet?

Je kunt ook als site eigenaar zelf een aantal verwijzende links naar je site laten devalueren. Dit doe je in het zogeheten disavow bestand.

Nu Google aangeeft dat het Penguin algoritme tot en met individuele links devalueert, ontstaat de vraag of het disavow-en van links nog nodig is.

Het antwoord is dat de noodzaak hiervan inderdaad minder is geworden. Maar Google’s advies hieromtrent is niet veranderd en je houdt zelf controle over welke links je niet wilt laten meewegen voor de rangschikking van je site.

Maar, let op, dat betekent niet dat je nooit meer een straf (penalty genaamd) kunt krijgen voor je gehele website. Wanneer je het namelijk nogal bont maakt – veelvuldig en herhaaldelijk tegen de Google richtlijnen werken – dan kan Google een zogeheten handmatige actie (manual action) toepassen. Hierbij verlaagt een Google medewerker handmatig de rankings voor je website.

Conclusie: behulpzame verandering

Het Google Penguin algoritme is sinds september 2016 flink vernieuwd. Het linkalgoritme beoordeelt nu continu de kwaliteit van links, devalueert losse onderdelen en bestraft niet meer de gehele website.

Dit is een goede, behulpzame verandering, omdat er hiermee minder focus komt te liggen op het waken voor een Penguin risico of het oplossen van een Penguin probleem. Dat betekent niet dat de kwaliteit van je links niet meer bewaakt en geoptimaliseerd moet worden.

Maar gebruik deze nieuwe situatie vooral om extra focus te leggen op het creëren van toegevoegde waarde voor je doelgroep en klanten. Focus je (mobiele) website of app op het leveren van content die je doelgroep en klanten echt verder helpt; ook bij het verspreiden van content onder je doelgroep door middel van contentmarketing, met mogelijk het verkrijgen van verwijzende links als onderdeel.