Case: 0,9 seconde snellere laadtijd verhoogt conversieratio met 48%

 

Door verschillende optimalisaties door te voeren die bijdragen aan een betere web performance, is bij Zelf.nl aangetoond in welke mate een snellere website bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. In dit artikel lees je welke verbeteringen zijn doorgevoerd.

Resultaten na laadtijdoptimalisatie

Laadtijdverbetering in % -29%
Laadtijdverbetering in sec. -0,9
Uitstappercentage -15,7%
Afgesloten autoverzekeringspolissen +48%

Dat het versnellen van de laadtijd een positieve uitwerking op conversie heeft, is in de afgelopen al jaren vaker aangetoond, maar welke optimalisaties geven bezoekers het gevoel dat een pagina snel laadt wat resulteert in een positieve ervaring?

Toename in conversie

In de afgelopen jaren hebben organisaties als Amazon, Walmart, Google, Microsoft en Mozilla diverse rapportages gedeeld hoe laadtijd invloed heeft op betrokkenheid van hun gebruikers, omzet en uitstappercentage.

Bij Amazon steeg de omzet met 1% voor elke verbetering in laadtijd van 100ms (milliseconden). Walmart zag een stijging van 2% in conversies voor elke seconde verbetering in laadtijd. En bij Mozilla was er sprake van een toename in Firefox-downloads door pagina’s te versnellen met 2,2 seconden.

Mooie resultaten, waarbij vaak terecht de vraag gesteld wordt in hoeverre dat ook zou gelden voor de eigen website. Want vaak is het soort business of branche waarin je als organisatie actief bent niet vergelijkbaar, is de omvang van de doelgroep of het aantal gebruikers veel kleiner, en zijn beschikbare budgetten voor onderzoek en optimalisatie beperkt.

Lees het volledige artikel op Frankwatching.