Kantoor

Strategiesessie

De strategiesessie is een snelle methode om de digital marketing uitdagingen helder te krijgen. Voeren we de juiste marketingactiviteiten uit. Zijn er mogelijkheden om de bedrijfsdoelstellingen “slimmer” te behalen. Hoe verhogen we het rendement en welke data gaan we daarbij gebruiken.

Waarom een strategiesessie?

  • Heldere stip op de horizon
  • Doorgronden van de business vraag
  • Valideer je strategie met data
  • Bepaal heldere meetbare KPI's
  • Prioriteer activiteiten op basis effort en gain
import_-Data-set-1-png

Wat is de strategiesessie?

In een interactieve sessie bij jou op locatie gaan de digital strategen aan de slag met het in kaart brengen van jullie bedrijfsdoelstellingen. Wat is het bestaansrecht van de organisatie en welke ambities heeft de organisatie waarvoor je werkt? Met deze inzichten als achtergrond, maken we de doorvertaling naar digital marketing doelen. In hoeverre lukt het jou en en jouw team om deze doelstellingen te realiseren? Als eindresultaat krijg je het volgende opgeleverd: De uitwerking van bedrijfsdoelstellingen inclusief de doorvertaling naar jouw (digital) marketing doelstellingen.

import_-Statistics-1-png

Waarom de strategiesessie?

Naar aanleiding van de strategiesessie volgt een strategisch plan. Het strategisch plan vertaalt je doel en doelstellingen door naar wat ervoor nodig is om deze te behalen. In dit plan wordt naast het doel en de doelstelling(en) ook gekeken naar de doelgroep, de klantreis, de resources en het budget en een (jaar)planning om gefaseerd het plan te realiseren.

Een heldere strategie bepalen? Neem contact op!